ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФЛОР ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЛУЧНОЇ РОСЛННОСТІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇН НА ПРКЛАДІ КЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІБ.Є. Якубенко, А.К. Ярмоленко, А.П. Тертишний, А.М. Чурілов

Анотація


Наведено екологічні групи видів рослин відновлюванної лучної рослинності на перелогах різних років демутацій. Проведено аналіз видів рослин за їх вимогливістю до водного режиму, багатства мінерального живлення, кислотності ґрунту та вмісту кальцію у ґрунті.


Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова В.Д. ?зучение смен растительного покрова /

В.Д. Александрова // Полевая геоботаника. – М. - Л.: Наука, 1964. – С. 300 – 447.

Геоботаническое изучение лугов. Сб. бот. работ: [под ред. ?.Д. Юркевича и Е.А. Кручановой]. – Минск : ?зд-во АН Белорусской ССР, 1962. – Вып. ІV. – 146 с.

Голубев В.Н. Об изучении жизненных форм растений для целей фито-ценологии / В.Н. Голубев // Ботан. журн. – 1968. – Т. 53, № 3. – С. 1085 – 1093.

Дідух Я.П. Фітоіндикація екологічних факторів / Я.П. Дідух, П.Г. Плюта. – К.: Наук. думка, 1994. – 280 с.

Екофлора України / [Дідух Я.П., Плюта П.Г., Протопопова В.В. та ін.]; відпов. ред. Я.П. Дідух.– К.: Фітосоціоцентр, 2000. – Т.1. – 284 с.

Екофлора України / [Дідух Я.П., Бурда Р.І., Зиман С.М.та ін.]; відпов. ред. Я.П. Дідух. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – Т.2. – 480 с.

Екофлора України / Федорончук М.М., Дідух Я.П.; відпов. ред. Я.П. Дідух. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – Т.3. – 496 с.

Екофлора України / [Ільїнська А.П., Дідух Я.П., Бурда Р.І., Коротченко І.А.]; відпов. ред. Я.П. Дідух. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – Т.5. – 584 с.

Зозулин Г.М. Система жизненных форм высших растений / Г.М. Зозулин // Ботан. журн. – 1986. – 46, № 1. – С. 3 – 20.

Келлер Б.А. Растительность и среда. Экологические типы и жизненные формы / Б.А. Келлер // Растительность СССР. – М., Л.: ?зд-во АН СССР, 1938. – Т. 1. – 289 с.

Лавренко Е.М. Основные закономерности растительности сообществ и пути их изучения. Полевая геоботаника. / Е.М. Лавренко. – М.: ?зд-во АН СССР, 1959. – Т. 1. - С. 13 – 75.

Миркин Б.М. Современная наука о растительности / Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.?. – М.: Логос, 2001. – 264 с.

Новосад В.В. Флора Керченско-Таманского региона / В.В. Новосад.– К.: Наук. думка, 1992. – 277 с.

Определитель высших растений Украины / [отв. ред. Ю.Н.Прокудин]. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.

Протопопова В.В. Синантропная флора Украины и пути ее развития / В.В.Протопопова. – К.: Наук. думка, 1991. – 192 с.

Серебряков ?.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение. Полевая геоботаника / ?.Г.Серебряков. – М.-Л.: Наука, 1964. – Т. 3. – С. 146 – 208.

Толмачев А.?. ?зучение флоры при геоботанических исследованиях. Полевая геоботаника / А.?.Толмачев. – М.: ?зд-во АН СССР, 1959. – Т. 1. –

С. 369 – 383.

Шеляг-Сосонко Ю.Р. География растительного покрова Украины / Шеляг-Сосонко Ю.Р., Осичнюк В.В., Андриенко Т.Л. – К.: Наук. думка, 1982. – 285 с.

Шенников А.П. Луговая растительность СССР / А.П. Шенников // Растительность СССР. – М.-Л.: ?зд-во АН СССР, 1938. – Т. 1. – С. 429 – 648.

Юрцев Б.А. Жизненные формы: один из узловых объектов ботаники /

Б.А. Юрцев // Проблемы морфологической экологии растений. – М.: Наука, 1976. – С. 9 – 41.

Якубенко Б. Є. Систематична структура флори природних фітоценозів Лісостепу України / Б.Є. Якубенко // Науковий вісник НАУ. – 2005. – Вип. 83. –

С. 169 – 177.

Якубенко Б.Є. Геоботаніка: навч. посіб. / Якубенко Б.Є., Григора І.М., Мельничук М.Д. – К.: Арістей, 2008. – 448 с.

Якубенко Б.Є. Польовий практикум з ботаніки / Якубенко Б.Є. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 400 с.

Mosyakin S.L. Vaskular Plants of Ukraine a Nomenclatural Checklist / S.L. Mosyakin, M.M. Fedoronchuk. – Kiev: National Academy of Sciences of Ukraine M.G. Kholodny Institute of Botany, 1999. – I – XXIII, 1 – 346 p.

Raunkiaer C. Life formes of plants and statical plant geography / C. Raunkiaer. – New York : London, 1934. – 352 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.