СКЛАД І ПОШРЕННЯ ВДІВ РОДУ ВЕРОНІКА (VERONICA L.) НА ТЕРТОРІЇ КЄВА ТА КЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІI.В. ШВЕЦЬ

Анотація


Наведено дані про склад та поширення автохтонного видового різноманіття роду Вероніка (Veronica L.) на території м. Києва та Київської області. Проаналізовано колекції ботанічних садів, сортовий і видовий асортимент у торговій мережі м. Києва та Київської області.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев Ю.Е. Травянистые растения СССР / Ю.Е. Алексеев,

В.Н. Вехов, Г.П. Гапочка. – М.: Мысль, 1971. – Т. 2. – 309 с.

Алявдина К.П. Определитель растений / К.П. Алявдина,

В.П. Виноградова. – Ярославль: Верхнее-Волжанское, 1972. – 399 с.

Асеева Л.А. Обзор видов рода Veronica L. (Scrophulariaceae) России: Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук /

Л.А. Асеева. – Санкт-Петербург, 2002. – 24 с.

Ботанический атлас / [под общ. ред. Б.К. Шишкина]. – М.–Л.: Сельхозиздат, 1963. – 494 с.

Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. Каталог рослин. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ / [за ред. В.А. Соломахи]. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 320 с.

Еленевский А.Г. Систематика и география вероник СССР и прилежащих стран / А.Г. Еленевский. – М.: Наука, 1978. – 259 с.

Каталог растений Центрального ботанического сада им.

Н. Н. Гришко / [под ред. д-ра биол. наук Н.А. Кохно]. – К. : Наук. думка, 1997. – 440 с.

Каталог рослин Сирецького дендрологічного парку / [С.А. Глухова, Л.І. Ємець, Н.М. Трофименко та ін.]. – К. : Фітосоціоцентр, 2004. – 88 с.

Колесніченко О.В. Каталог рослин Ботанічного саду НУБіП України / О.В. Колесніченко, Б.Є. Якубенко, С.І Слюсар. – К.: НУБіП України, 2011. – 130 с.

Определитель высших растений Украины / [Д.Н. Доброчаева, М.?. Котов, Ю.М. Прокудин и др.]. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.

Собко В.Г. Визначник рослин Київської області / В.Г. Собко,

Л.П. Мордатенко. – К.: Фітосоціоцентр, 2004 – 374 с.

Тахтаджян А.Л. Жизнь растений / А. Л. Тахтаджян. – М.: Просвещение, 1981. – Т. 5(2). – 511 с.

Флора СССР : [в 30 т.] / [под ред. акад. В.Л. Комарова]. – М.-Л. :

?зд-во АН СССР, 1955 – Т. 22. – 861 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.