АУТЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛВОСТІ СОРТІВ LОLІUM PERENNE L. ВІТЧЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇО.Ю. ЛЕЩЕНКО

Анотація


Наведено результати оцінки екологічних і біологічних особливостей рослин сортів Lоlіum perenne L. української селекції. Визначено найперспективніші сорти вітчизняної селекції для створення газонів. За результатами проведених досліджень установлено, що сорти Андріана-80, Лета та Литвинівський-1 краще використовувати як основні складові травосумішей, сорти Святошинський та Оріон − для підсіву під час ремонту газонного покриття.


Повний текст:

PDF

Посилання


Браун Д. Методы исследования и учета растительности / Д. Браун ; под ред. Т.А. Работнова ; [пер. с англ. Т.Л. Челобановой]. – М. : ?зд-во иностр. лит–ры., 1957. – 316 с.

Головач А. Г. Газоны, их устройство и содержание / А. Г. Головач. – М.–Л.: ?зд–во Академии Наук СССР, 1955 – 336 с.

Гриник О. М. Екологічна характеристика газонотвірних трав’яних рослин паркової зони Львова / О.М. Гриник, Н.Є. Горбенко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.–техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 58-65.

Довідник по виробництву насіння багаторічних трав / [Зінченко Б. С., Дробець П. Т., Мацьків О. І. та ін.]; під ред. Б. С. Зінченка. – К. : Урожай, 1990. – 232 с.

?ванов А. Ф Кормопроизводство / А. Ф. ?ванов, В. Н. Чурзин, В. ? Филин. – М. : Колос, 1996. – 400 с.

Лаптев А. А. Газоны / А. А. Лаптев. – К. : Наук. думка, 1955 – 176 с.

Методические указания по селекции многолетних трав. – М. : Всесоюзный Н?? кормов, 1985. – 188 с.

Шкура О. В. Насінна продуктивність високодекоративних газонних трав родини Poaceae залежно від технології вирощування в Правобережному Поліссі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / О. В. Шкура. – К., 2010. – 22 с.

The genome and transcriptome of perennial ryegrass mitochondria [Електронний ресурс] / Md Shofiqul Islam, Bruno Studer, Stephen L Byrne, Jacqueline D Farrell, Frank Panitz, Christian Bendixen, Ian Max Møller and Torben Asp. - Islam et al. BMC Genomics 2013, 14:202. – Режим доступу до журн. : http://www.biomedcentral.com/1471-2164/14/202


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.