СУЧАСНА РАДІАЦІЙНА СТУАЦІЯ НА ТЕРТОРІЇ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ НУБіП УКРАЇН НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ВОРЗЕЛЬ»І. М. ГУДКОВ, В. В. ІЛЛЄНКО, А. В. РУСАВСЬКА, О. Ю. ПАРЕНЮК, М. П. ЖУРАВЕЛЬ

Анотація


Наведено результати радіоекологічного обстеження Навчально-дослідного господарства «Ворзель» Національного університету біоресурсів і природокористування України, що проводилося в 2009-2012 рр., а саме: гамма-зйомки територій сільськогосподарських угідь, питомої активності l37Cs та 90Sr в зразках ґрунтів, продукції рослинництва, кормах, молока; дані з вертикальної та горизонтальної міграції радіонуклідів на території,  кількісного складу та біорізноманіття функціональних груп ґрунтової мікрофлори.


Повний текст:

PDF

Посилання


Атлас. Україна. Радіоактивне забруднення. / [за ред. Холоші В.І.] – К.: ТОВ „Інтелектуальні системи ГЕО”, 2002, 2008, 2011. – 52 с.

Гудков І.М. Актуальні завдання і проблеми сільськогосподарської радіоекології через чверть століття після аварії на Чорнобильській АЕС/ І.М. Гудков, В.О. Кашпаров // Вісник Житомирського нац. агроекологічного ун-ту. – 2012. – № 1(30). – Т. 1. – С. 27–36.

Гудков ?.Н. Практикум по сельскохозяйсвенной радиобиологии / Гудков ?.Н., Ткаченко Г.М., Кицно В.Е. – К.: УСХА, 1992. – 207 с.

Гудков І.М. Сільськогосподарська радіобіологія. / І.М. Гудков, М.М. Віннічук, – Житомир: ДАУ, 2003. – 472 с.

Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього. – К.: КІМ, 2011. – 356 с.

Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді: ДР-2006. Держ. гігієнічні нормативи. – К., 2007. – 10 с.

Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. / Д.Г. Звягинцев. – М.: ?зд-во МГУ, 1986. – 256 с.

Практикум з радіобіології та радіоекології. / [Гайченко В.А., Гудков І.М., Кашпаров В.О., та ін.]. – К.: Кондор, 2010. 286 с.

Радіоекологія / [Гудков І.М., Гайченко В.А., Кашпаров В.О. та ін.]. – Херсон: Олді Плюс, 2013. – 468 с.

Соціальний, медичний та протирадіаційний захист постраждалих в Україні внаслідок Чорнобильської катастрофи. Збірник законодавчих актів і нормативних документів. – К.: Чорнобильінтерінформ, 1998. – 616 с.

Gudkov I. Modern radiation situation in Europe and problems of agricultural radioecolo1gy / Radiological and Agroecological Researches (Tbilisi). – 2012. – V. 8. – P. 14–17.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.