Морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці ярої за сумісного вирощування з люпином вузьколистимDOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2016.06.012

K. M. Oliinyk, A. V. Golodna

Анотація


Наведено результати спостережень за процесом формування продуктивності пшениці ярої сорту Рання 93 в одновидових посівах та за сумісного вирощування з люпином вузьколистим сорту Брянскій 1121 за різних варіантів удобрення. Зокрема, наведені показники щільності стеблостою, кількості закладених квіток, колосків і зернівок у колосі, їх редукції за етапами органогенезу, величини потенційної врожайності пшениці ярої і ступінь реалізації її у фактичній. Наведені результати кореляційного аналізу залежності надземної маси від висоти рослин пшениці ярої, вирощеної в одновидових посівах та сумісно з люпином вузьколистим.

Максимальну сумарну врожайність зерна агроценозу – 4,93 т/га отримали на варіанті, який передбачав внесення N30Р45К45, сівбу люпину вузьколистого і пшениці ярої з нормою висіву насіння відповідно 1,2 і 3,5 млн шт./га. Максимальну врожайність зерна пшениця яра сорту Рання 93 за сумісного посіву з люпином вузьколистим сформувала на варіанті, що передбачав внесення N60Р90К90 – 3,36 т/га за показника в одновидовому посіві 3,84 т/га. Реалізація потенціального врожаю на VІ етапі органогенезу у фактичному складала відповідно 16 і 19 %.


Ключові слова


люпин вузьколистий, пшениця яра, удобрення, стеблостій, колос, квітки, зерно, редукція, продуктивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Prokhorov V. N. Fiziologo-ekologicheskiye osnovy optimizatsii produktsionnogo protsessa agrofitotsenozov (polikultura v rasteniyevodstve) / V. N. Prokhorov. N. A. Laman. K. G. Shashko. V. M. Kravchenko. – Minsk.: Pravo i ekonomika. 2005. – 370 s.

Kuptsov N. S. Lyupin – genetika. selektsiya. geterogennyye posevy / N. S. Kuptsov. I. P. Takunov. – Bryansk. Klintsy: Izd-vo GUP «Klintsovskaya gorodskaya tipografiya». 2006. – 576 s.

Takunov I. P. Adaptivnyy potentsial i urozhaynost lyupina v smeshannykh agrofitotsenozakh/ I. P. Takunov. A. S. Kononov // Agrarnaya nauka. - 1995. - №2. - S. 41-42.

Ivanov V. P. Eksperimentalnyye issledovaniya v oblasti allelopatii i ikh prakticheskoye znacheniye dlya rasteniyevodstva / V. P. Ivanov. – V sb. «Fiziologo-biokhimicheskiye osnovy vzaimnogo vliyaniya rasteniy v fitotsenoze». – M.: Nauka. 1966. – S. 56-62.

Tyutyunnikov A. I. Prognozirovaniye optimalnogo sostava komponentov dlya smeshannykh posevov odnoletnikh kormovykh kultur / A. I. Tyutyunnikov. A. A. Yakovlev. Z. G. Kats. – Doklady VASKhNIL. 1976. - №10. – S. 7-10.

Hnatyuk M. P. Produktyvnist' zmishanykh posiviv yarykh zernovykh ta zernobobovykh kul'tur v umovakh zakhidnoho Lisostepu / M. P. Hnatyuk, L. Ya. Kuzyk // Visnyk s.-h. Nauky, 1987. - № 3. – S. 18-20.

7. Ustimenko G. V. Osobennosti formirovaniya urozhaya smeshannykh posevov zernovykh i bobovykh kultur / G. V. Ustimenko. V. P. Popov // S.-kh. biologiya. 1983. - № 11. – S.29-31.

Kuperman F. M. Morfofiziologiya rasteniy / F. M. Kuperman. – M.:Vysshaya shkola. 1984. – 240 s.

Dmytrenko P. O. (1988). Dobryva ta yakist urozhaiu / Za red. P. O. Dmytrenka. – K.: Ahropromyzdat. – 264 s.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.