Інформація для авторів

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

  1. Стаття в електронному вигляді (Paper_Ivanenko.doc)
  2. 1 рецензія із зовнішньої установи, підписані доктором або кандидатом наук, з печаткою, яка завіряє його підпис. Якщо у складі авторів статті немає доктора наук, рецензія повинна бути підписана доктором наук.
  3. Відомості про автора/авторів за встановленою формою (Vidomosti_Ivanenko.doc).
  4. Розширена анотація статті англійською мовою обсягом до 5000 знаків (Аbstract_Ivanenko.doc).