Інформація для авторів

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

  1. Один примірник статті в роздрукованому вигляді, підписаний на зворотній стороні останнього аркуша усіма авторами (Paper_Ivanenko.doc)
  2. 2 рецензії, одна з яких із зовнішньої установи, підписані доктором або кандидатом наук, з печаткою, яка завіряє його підпис. Якщо у складі авторів статті немає доктора наук, одна з рецензій повинна бути підписана доктором наук.
  3. Відомості про автора/авторів за встановленою формою (Vidomosti_Ivanenko.doc).
  4. Розширена анотація статті англійською мовою обсягом до 5000 знаків (Аbstract_Ivanenko.doc).