Структура маркетингового забезпечення розвитку ринку біоенергетикиJ.M. Galchynska

Анотація


Україна має сприятливі передумови та достатній потенціал для динамічного та ефективного розвитку ринку біоенерге- тики. Проте,методологічні рекомендації (на підставі здобутків теорії і практики) із проблем маркетингового забезпечення розвитку ринку біоенергетики і досі носять обмежений характер, є недостатньо наукових розробок, що стосуються даної тематики. Маркетингове забезпечення має ряд підсистем, які були висвітлені у статті, а саме: фінансову, правову, інформаційну, кадрову, програмно-алгоритмічну, інституційно-організаційну.Маркетингове забезпечення розвитку ринку має певні принципи і умовно поділяється на 3 основні рівні: мікро-, макро- та мезорівень, а система маркетингового забезпечення розвитку рин- ку поділена на три основні блоки: аналітично-стратегічний, до якого відноситься аналітика та прогнозування; маркетингові дослідження сировинного потенціалу, що проводять за алгоритмом; планування та розробка програм; тактичний блок, до якого відносяться маркетинг- мікс; адміністративні важелі, маркетинговий менеджмент та розвиток людського капіталу, що прямо чи опосередковано впливають на марке- тингову діяльність на ринку біоенергетики та його розвиток та блок контролю, до якого відноситься ревізія маркетингового середовища та стратегії розвитку ринку; контроль за якістю та безпекою продуктів ринку, стандартизація і сертифікація продукції. Досліджено розвиток ринку біоенергетики на макро-, мезо- та мікро рівнях маркетингового забезпечення, що здійснюється через прямі та опосередковані важелі впливу.

Ключові слова: маркетингове забезпечення, ринок, мікрорівень, мезорівень, макрорівень, біоенергетика


Повний текст:

PDF

Посилання


Makarenko P. (2016). Teoretychni aspekty sutnosti rynku ta jogho vydiv. veb-sajt. URL: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/ nppdaa/4.2/003.pdf

Lebedynsjkyj O. (2002). Formuvannja mekhanizmu marketynghovogho zabezpechennja dijaljnosti pidpryjemstv APK. Naukovi praci Poltavsjkoji derzhavnoji aghrarnoji akademiji. Vyp. 1 (4) – T. 1. – Poltava: PDAA. – P. 170 – 175

Dudjak R. (2013) Marketynghovi zasady funkcionuvannja siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv u rynkovykh umovakh. Visnyk Ljvivsjkogho nacionaljnogho aghrarnogho universytetu. Ser.: Ekonomika APK. 20(1), : 399 – 405. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnau_econ_2013_20(1) 69.pdf

Tatarenko V., Budryn A. (2012) Marketynghovoe obespechenye predpryjatyja // Problemy sovremennoj ekonomyky, 1(41). S. 208-211

Talavyrja M., Baranovsjka O., Dobrivsjka M. ta in. (2012) Rozvytok ta zastosuvannja riznykh vydiv bioenerghetyky. Nizhyn: PP Lysenko M.M.

Akulov M. (2012) Metodologhichni pidkhody do formuvannja mezoekonomichnogho seredovyshha v suchasnij ekonomichnij systemi. Visnyk Zhytomyrsjkogho derzhavnogho tekhnologhichnogho universytetu. – Vyp. 1-2. – P. 57-61

Sukhlomyna Y. (1998) Sovremennyj marketyngh: k opredelenyju sushhnosty i yzmenenyju egho roly v ekonomyke. Vestnyk Omskogho unyversyteta. 3 : 69-72.

Lavrov A., Unshhykov Y. (2013) Razvertыvanye marketyngha po urovnjam upravlenyja. Vestnyk Kemerovskogho ghosudarstvennogho unyversyteta. 1(3) : 256- 261

Kutjkov V. P. (2013) Orghanizacijne zabezpechennja marketynghovogho mekhanizmu derzhavnogho upravlinnja rozvytkom reghionu. Teorija ta praktyka derzhavnogho upravlinnja, 3 : 119-126


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.