До питання ролі запозичень в сучасній українській економічній термінологіїS B Khrystiuk, L O Shanaieva-Tsymbal

Анотація


У статті досліджено феномен розвитку сучасної української економічної термінології, запозичень іншомовної лексики та запозичених інтернаціоналізмів. Доведено актуальність дослідження. Проаналізовано стан розробки наукової проблематики дослідження. Обґрунтовано поняття «лексика», «термін», «інтернаціоналізм», «економічний термін», «запозичення». Висвітлено і обґрунтовано використання запозичень економічних термінів. Доведено, що запозичення слів є закономірним процесом розвитку будь-якої мови, результатом тривалої історичної взаємодії мов та їхнього змішування, а тому їх потрібно  розглядати   як  об’єктивний  і  неминучий фактор еволюції  мови. Визначено етапи адаптації запозичених термінів, шляхи проникнення запозичень та інтернаціоналізмів в українську термінологію та особливості їх функціонування в сучасному українському словнику. Визначено, що запозичення доцільні тільки тоді, коли відповідають життєвим потребам і засвоюються, не порушуючи національної  специфіки термінологічної  системи. Розглянуто проблеми та перспективи вживання запозичених економічних термінів в українській мові.


Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhypenko, L. M. (2003). Etapy i typy adaptatsii odnoslivnykh anhlomovnykh finansovo-ekonomichnykh terminiv [Stages and types of one-word English-language financial and economic terms adaptation]. Kharkiv, 83-84.

Kimin, O. K. (2014). Vzaiemodiia anhliiskoi ta ukrainskoi mov u haluzi terminolohii: anhlitsyzmy ta sposoby ikh zasvoiennia [Interaction of the English and Ukrainian languages in the field of terminology: Anglicisms and the ways of their assimilation]. Available at http:// www.confcontact.com/2014-specproekt/fl7_kimin.htm

Kovalchuk, O. S. (2013). Rozvytok inshomovnykh zapozychen v ukrainskii ekonomichniy leksytsi [Development of foreign language borrowings in the Ukrainian economic vocabulary]. Available at http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_37_49

Panko, T. I. (1994). Ukrainske terminoznavstvo [Ukrainian Terminology]. Lviv, Svit, 216.

Stetsiuk, S. (2012). Anhlomovni zapozychennia v ukrainskiy finansovo-economichniy terminolohii [English-language borrowings in Ukrainian financial and economic terminology]. Lviv, Lvivska Politekhnika, 52-54.

Khrystiuk, S. B. (2017). Osoblyvosti perekladu mizhnarodnych dokumentiv ta dyplomatychnoi korespondentsii yak riznovydu ofitsiino-dilovoho styliu anhliiskoi movy [Features of the international documents and diplomatic correspondence translation as a kind of official and business style of the English language]. Kyiv, Komprynt, 162.

Shynkaruk, L.V. (2014) Ekonomichnyi vymir uchasti Ukrainy v intehratsiinykh protsesakh [Economic Dimension of Ukraine's Participation in Integration Processes]. Herald of the National Academy of Sciences of Ukraine, 15, 56-61.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.