Передача стилістичних лексичних засобів англомовних слоганів українською мовоюDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.03.067

H I Sydoruk, N Yu Tudoran

Анотація


Анотація. У цій статті представлено аналіз стилістичних лексичних засобів в процесі створення рекламних слоганів та способів їхнього перекладу українською мовою. У науковій літературі немає єдиного визначення рекламного слогану, саме тому було надано визначення слогану в контексті маркетингової комунікації. Однією із функцій рекламного слогану є надання інформації про продукт цільовій аудиторії та зацікавлення споживачів у покупці. Ця коротка фраза пов’язана з конкретним брендом, який запам'ятовується потенційними клієнтами саме завдяки його ключовим поняттям, оточені стилістично оформленим контекстом, в якому лексичні одиниці наділені здатністю викликати особливі емоційні переживання та враження, які стійко закарбовуються в пам’яті. Емотивність лексики викликана тим, що лексичні одиниці містять в своєму значенні як предметну інформацію, так і певні конотації, асоційовані з нею. В слоганах нерідко можна зафіксувати емфатичні лексичні конструкції з підсилювальними лексичними одиницями – підсилювальними дієсловами, конструкціями, експлетивами, емфатичними повторами. Епітети, алітерація, асонанс, анафора, епіфора та метафора допомагають осмислити, хоч і дещо перебільшено, характеристики товару, його форму та розміри.

Аналіз перекладу англійських рекламних слоганів зі стилістичними лексичними вкрапленнями допоміг визначити найуживаніші засоби емоційного впливу на аудиторію та представити основні підходи до перекладу емфази, зокрема метафори, в рекламних текстах. Також проаналізовано метафоричні рекламні слогани та представлено способи їхнього перекладу українською мовою. Переклад рекламних слоганів ускладнюється в тому сенсі, що стилістично забарвлена лексика несе в собі не тільки стилістичні, а й соціокультурні поняття, які з мови оригіналу іноді складно перенести в мову перекладу. Певну увагу приділено аналізу метафори в слоганах та способам її перекладу, серед яких розглянуто випадки повного її перекладу, перекладу з застосуванням трансформацій додавання/вилучення, лексичних замін, структурних перебудов, підбору традиційний аналогів або паралельного іменування основ. В перекладі розрізнення основного та конотативного емоційного значення стилістичного засобу сприяє підбору більш вдалого компенсаторного аналога з аналогічним ступенем емотивності. Слід знати не лише як перекласти той чи інший стилістичний засіб, а й спрогнозувати реакцію споживачів на рекламний слоган.


Повний текст:

PDF

Посилання


Areshenkova, O. Yu. (2014). Reklamnyi tekst yak funktsionalnyi riznovyd movlennia [Advertising text as a functional type of speech] // Scientific Bulletin of Kryvyi Rih National University: Philological Studies, No.10. Kryvyi Rih, 5-11.

Baranov, A. N. (2000). Spor metafor: yazykovaya metafora kak sredstvo argumentativnogo vozdeystviya. Reklamnyy tekst: semiotika i lingvistika [The dispute of metaphors: linguistic metaphor as a means of argumentative influence. Promotional text: semiotics and linguistics], Moscow, 270.

Vinarieva, O. V. (2005). Strukturnyi, semantychnyi i prahmatychnyi aspekty anhlomovnykh torhovykh nazv (na materiali veb-saitiv merezhi Internet): dys. … kand. filol. nauk: spets [Structural, semantic and pragmatic aspects of English trade names (on the material of Internet sites)]: dissert. … cand. philol. sciences: specialty 10.02.04, Kyiv, 327.

Kazakova, T. A. (2002). Prakticheskie osnovy perevoda [Practical translation basics]. Saint Peterburg, 320.

Romanova, T. N. (2001). Slogany v yazyke sovremennoy reklamy [Slogans in the language of modern advertising] // Linguistics, No. 3, 32-38.

Edwards, Ch. Mundy (1981). Retail Advertising and Sales Promotion. N.Y., 321.

Newmark, P. (1991). About Translation. Clevedon: Philadelphia Multilingual Matters, 184


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.