Функціонування інтерферем і росіянізмів у текстах інтернет-виданьDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.04.017

O M Tepla

Анотація


Анотація. Досліджено інтерфереми й росіянізми в мережевих засобах масової інформації. Джерельною базою дослідження слугували журналістські тексти онлайн-видань всеукраїнського і регіонального значення («Українська правда», «Доба»). Мета статті − зафіксувати зразки зросійщення та мовного недбальства в інтернет-виданнях.

Здійснено аналіз виявлених відхилень від лексичної норми, вказано на основні помилконебезпечні місця. Засвідчено, що поширений різновид лексичних помилок у мові ЗМІ – інтерфереми. Визначено інтерферему як мовну одиницю, яка є результатом інтерференційних процесів; лінгвоодиницю, утворену шляхом буквального перекладу з урахуванням фонетико-вимовних норм мови, що зазнає впливу. Виокремлено дві групи таких ненормативних одиниць. До першої групи належать одиничні лексеми-інтерфереми. Вони формують невелику за кількістю репрезентантів систему. Другу групу утворень інтерферемного характеру становлять ненормативні поєднання кількох лексем.

У процесі лінгвообстеження журналістських матеріалів виявлено ненормативні лексеми-росіянізми. Схаратеризовано недоречність уживання у відповідних контекстах іменників зі суфіксом -к- на позначення дії, натомість аналізовані матеріали поширюють такі утворення.

Виявлено низку екстра- та інтралінгвістичних чинників, що зумовили поширення в мовленні українських російськомовних інтерференційних елементів. Основними  екстралінгвістичними причинами є такі: проживання на території України значної кількості людей, які лише розуміють українську мову, але не розмовляють нею; володіння більшістю громадян України обома мовами – українською й російською; неналежне знання носіями української мови її норм; бідний словниковий склад мовців; недосконала мовна політика в державі; відсутність ефективного механізму реалізації Закону про мови. Основними інтралінгвістичними чинниками є типологічна спорідненість східнослов’янських мов та формальна (звуко-буквена) схожість значної частини українського й російського лексиконів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, T. (2003). Typolohiia movnykh pomylok ta yikh usunennia pid chas redahuvannia zhurnalistskykh materialiv [Typology of language errors and their elimination when editing journalistic materials]. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv.

Boiarska, L. Movni pomylky na storinkakh ZMI (doslidzhennia-monitorynh) [Language mistakes on media pages (research-monitoring)]. Available at: journlib.un http://iv.kiev.ua/Movni_pom_na_st_zmi.pdf.

Havrylova, Ya. (2015). Do problemy rozriznennia «normy» i «pomylky» u tekstakh periodychnykh vydan [To the problem of distinguishing between "norm" and "mistake" in the texts of periodicals]. Naukovyi visnyk KhDU. Seriia «Linhvistyka». (Scientific Bulletin of KhSU. Series: Linguistics). Issue 22, 119-120.

Zykun, N. I. (2012). Kultura movy ZMI i riven doviry do media tekstiv [Culture of media language and the level of trust in media texts]. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Filolohichni nauky. (Scientific works of Ivan Ogienko Kamyanets-Podilsky National University. Series: Philological sciences). Issue 31, 63-66. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Npkpnu_fil_2012_31_20.

Internet-hazeta «Doba». [Internet newspaper "Doba"]. Available at: https://doba.te.ua/.

Marynenko, I. (2017). Orfohrafichni y leksychni pomylky v kros-mediinykh zmi: typolohiia, prychyny vynyknennia [Spelling and lexical mistakes in cross-media media: typology, causes] / Mova: klasychne - moderne - postmoderne/ (Language: classical - modern - postmodern). Issue 3, 235-249. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Langcmp_2017_3_28.

Piletskyi, V. (2016). Diieslivni formy ta viddiieslivni imennyky i prykmetnyky v naukovo-tekhnichnii terminolohii (problemy tvorennia ta funktsiiuvannia) [Verbal forms and verb nouns and adjectives in scientific and technical terminology (problems of creation and functioning)]. Problemy humanitarnykh nauk. Seriia : Filolohiia. (Problems of the humanities. Series: Philology.). Vol. 38, 236-249. Available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pgn_fl_2016_38_27.

Tepla, O. M. (2020). Pomylkonebezpechni yavyshcha na leksychnomu rivni v merezhevykh ZMI [Mistake dangerous phenomena at the lexical level in network media]. Scientific Journal "International Philological Journal". Vol. 11 (4), 86-94.

https://doi.org/10.31548/philolog2020.04.119

Tepla, O. M. (2020). Porushennya orfografichnyx norm v mediatekstax (za materialamy onlajn-vydan «Ukrayinska pravda», «Doba») [Violation of spelling rules in media texts (based on materials from online publications "Ukrainian Truth", "Doba")]. Scientific Journal "International Philological Journal". Vol. 11 (3), 66-71.

https://doi.org/10.31548/philolog2020.03.018

Ukrainska pravda [Ukrainian Truth]. Available at : https://www.pravda.com.ua/.

Fedchuk, L. I. (2017). Interferentsiia yak odyn iz vydiv movnoi vzaiemodii v umovakh bilinhvizmu [Interference as one of the types of language interaction in the conditions of bilingualism]. Natsionalna identychnist v movi i kulturi. (National identity in language and culture), 304-308.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.