Проблема гендерного балансу в українських медіа: реалії та перспективиDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2019.02.091

O Yu Balalaieva

Анотація


Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблеми гендерного дисбалансу в українських медіа та пошуку шляхів її розв’язання. Наведено результати двох моніторингів загальнонаціональних та регіональних засобів масової інформації щодо гендерного балансу, індекси гендерної чутливості вітчизняних медіа за кількісними та якісними показниками: пропорційність презентованості чоловіків і жінок у медіа (у відсотковому співвідношенні), відсоток експерток і героїнь у журналістських матеріалах, вживання фемінітивів, що загалом констатують недостатню представленість жінок у медіа. Розглянуто рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо гендерної рівності та медіа, зокрема щодо введення обов’язкового курсу гендерної рівності до програми підготовки журналістів, підтримання дискурсу гендерної рівності в програмах медіаграмотності. Проаналізовано зміст дисципліни «Журналістика і гендер», запропонованої в Моделі навчальної програми з журналістики, розробленої ЮНЕСКО. Дисципліна фокусується на важливості гендерного аналізу в журналістській практиці і є спробою навчити журналістів використовувати гендерні аспекти як аналітичну рамку для розуміння, дослідження та презентації новин. Розглянуто сучасні українські підручники і посібники з гендерної теорії та практики для журналістів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Maierchyk, M., Plakhotnik, O., Yarmanova, H. ed. (2017). Gender dlia medii. Pidruchnyk iz gendernoi teorii dlia zhurnalistyky ta inshykh sotsiohumanitarnykh spetsialnostei [Gender for media. A handbook on gender theory for journalism and other socio-humanities]. Kyiv: Krytyka, 220 s. (in Ukr.)

Shturkhetskyi, S.V. ed. (2014). Genderni mediini praktyky: navchalnyi posibnyk iz gendernoi rivnosti ta nedyskryminatsii dlia studentiv VNZ [Gender Media Practices: Manual on Gender Equality and Non-Discrimination for University Students]. Kyiv, 206. (in Ukr.)

Posibnyk iz vprovadzhennia Rekomendatsii CM/Rec (2013) Komitetu ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam shchodo hendernoi rivnosti ta media [Handbook on the implementation of Recommendation CM/Rec(2013) of the Committee of Ministers of the Council of Europe on gender equality and media] - Kyiv, 2017. - 51 s. (in Ukr.)

Pro seksyzm i feminityvy v ukrainskykh ZMI [About sexism and feminitives in the Ukrainian media]. Instytut masovoi informatsii. Available at: https://imi.org.ua/advices/pro-seksizm-i-feminitivi-v-ukrajinskih-zmi/ (in Ukr.)

Problema hendernoho dysbalansu v ukrainskykh ZMI. Chy ye shliakhy vyrishennia? [The problem of gender imbalance in Ukrainian mass media. Are there solutions?]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2340293-problema-gendernogo-disbalansu-v-ukrainskih-zmi-ci-e-slahi-virisenna.html

Riven hendernoi chutlyvosti zhurnalistyky: zahalnoukrainske doslidzhennia [The level of gender sensitivity of journalism: All-Ukraine research]. Available at: https://www.prostir.ua/?news=riven-hendernoji-chutlyvosti-zhurnalistyky-zahalnoukrajinske-doslidzhennya (in Ukr.)

Smirnova, S.O. (2011). Integraciya gendernogo podhoda v zhurnalistskoe obrazovanie: rossijskij kontekst [Integration of the Gender Approach in Journalism Education: Russian Context]. Available at: http://www.mediascope.ru/node/963

Shturkhetskyi, S.V. ed. (2015). Standart rivnosti : Posibnyk presovoi praktyky z hendernoi perspektyvy [Equality Standard: Manual of Gender Mainstreaming Press Practices]. Rivne: O. Zen, 200 (in Ukr.)

Shynkaruk, V. D., Balalaieva, O. Yu. (2017). Pidhotovka ahrarnykh zhurnalistiv: perspektyvy ta zavdannia [Training of agrarian journalists: prospects and goals]. Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences. Issue 263, 117-125. (in Ukr.)

U novynakh ukrainskykh ZMI zhinok zghaduiut vtrychi ridshe, nizh cholovikiv [In the Ukrainian media news, women are mentioned three times less often than men]. Instytut rozvytku rehionalnoi presy. Available at: https://irrp.org.ua/u-novynah-ukrayinskyh-zmi-zhinok-zgaduyut-vtrychi-ridshe-nizh-cholovikiv-doslidzhennya/ (in Ukr.)

Banda, F. ed. (2013). Model curricula for journalism education: a compendium of new syllabi; UNESCO series on Journalism education. Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221199E.pdf (in Eng.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.