Філософські аспекти модернізації освіти в контексті традицій та інноваційІнна Миколаївна Савицька

Анотація


Досліджено радикальні зміни в системі освіти, що від-
буваються як відповідь на виклики глобальних і локальних чинників сучасної епохи й охоплюються поняттями «модернізація» та «інновація». Проаналізовано зв'язок і взаємозумовленість глобальних проблем
сучасності та кризи освіти. Доведено, що успішне подолання кризи можливе лише на основі її філософського осмислення та нової освітньої парадигми.


Повний текст:

PDF

Посилання


Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/

Губерський Л. В. Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко ; відп. ред. А. Є. Конверський, Л. О. Шашкова // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : зб. наукових праць – К. : Київський університет, 2011. – 303 с.

Деминг У. Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / У. Э. Деминг. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 370 с.

Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С. Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 328 с.

Нив Р. Генри. Пространство доктора Деминга: принципы построения устойчивого бизнеса / Генри Р. Нив. –М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 370 с.

[Чекаль Л. А., Гейко С. М., Горбатюк Т. В. та ін.]. – Філософія освіти. – Київ-Ніжин : Лисенко М. М., 2014. – 264 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.