Редакційна політика

Галузь та проблематика

Тематична спрямованість журналу – висвітлення результатів наукових досліджень, одержаних науково-педагогічними і науковими працівниками, докторантами, аспірантами НУБіП України та інших навчальних закладів і установ у галузі лісового, садово-паркового господарства та деревообробки.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Для організації роботи щодо випуску періодичного видання на належному науковому рівні створена редакційна колегія, яка у повному складі збирається один раз на рік для підбиття підсумків і прийняття рішень щодо подальшої роботи. Впродовж року члени редакційної колегії працюють одноосібно, оцінюючи науковий рівень статей за напрямами науки.

Крім того кожна стаття надсилається для зовнішнього рецензування докторами наук в інші наукові установи відповідного напряму.

 

Періодичність публікації

Періодичність публікації журналу - 3 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.