Моделюваня ходу росту модальних ясеневих деревостанів УкраїниО. П. Бала, І. М. Матейко

Анотація


Таблиці ходу росту є одними із основних нормативно-довідкових даних, що використовуються при веденні лісового господарства, обліку лісів та їх ресурсів. Необхідність розробки таблиць ходу росту обґрунтовується їх широким застосуванням при проектуванні та оцінюванні лісогосподарських робіт, а також при здійсненні заходів з підвищення продуктивності лісів. Важливе місце серед цих нормативів займають таблиці ходу росту для модальних деревостанів. Мета дослідження: здійснити моделювання ходу росту за середньою висотою, середнім діаметром та запасом на 1 га ясеневих деревостанів насіннєвого та порослевого походження, що зростають переважно у Лісостепу України, та скласти відповідні таблиці ходу росту для модальних ясеневих деревостанів. Використовуючи повидільну базу даних ВО «Укрдержліспроект» станом на 01.01.2011 року з якої відібрано ділянки з участю ясена звичайного проведено моделювання основних таксаційних показників. Для математичного моделювання використано алометричну (степеневу) функцію (для моделювання середнього діаметра) та ростову функцію Мітчерліха (для моделювання середніх висоти та запасу). Використовуючи дані тимчасових пробних площ, на яких рубалися та обмірювалися модельні дерева, змодельовано середнє видове число ясеневих деревостанів України. На основі отриманих математичних моделей, з використанням загальноприйнятих лісотаксаційних формул, побудовано таблиці ходу росту для модальних ясеневих деревостанів насіннєвого та порослевого походження. Отримані таблиці ходу росту характеризують деревостан загалом та частину, що вибирається з насадження у результаті природного відпаду або проведених лісогосподарських заходів. Для частини, що вибирається, використані редукційні та видові числа, що були розраховані раніше для мішаних ясеневих деревостанів України, оскільки інтенсивність проведення господарських заходів у цих насадженнях не відрізняється. Розроблені таблиці ходу росту для модальних ясеневих можуть використовуватись в якості нормативно-інформаційного забезпечення для лісового господарства, оскільки дає можливість відобразити поточний стан ясеневих лісів України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Antanaitis, V. V. (1969). Forest increment. Moscow : Forest industry [in Russian].

Anuchin, N. P. (1982). Forest mensuration. Moscow : Forest industry [in Russian].

Bala, O. P. (2004). Modeling of the dynamic of stand indicators of artificial modal oak stands of the Forest-Steppe of Ukraine. Scientific bulletin of NAU. 71. 155-162 [in Ukrainian].

Bala, O. P. (2018). Mathematical software for calculation dynamic site index table for hardwood modal stands. Problems of development of forest mensuration, inventory and management. 29-30. Kyiv, Ukraine : National university of life and environment science [in Ukrainian].

Davidov, M. V. (1977). The types of growth of pine forests of the European part USSR. Forest magazine. 4. 36-41 [in Russian].

Davidov, M. V. (1987). The types of growth and estimation of site indexes of stands. Lecture. Kyiv : USHA [in Russian].

Draper, N. R., Smith, H. (1976). Applied regression analysis. Moscow [in Russian].

Dvoretskii, M. L. (1964). Curent increment of wood of stem and stand. Moscow : Forest industry [in Russian].

Hall, D., Bailey, R. (2001). Modeling and prediction of forest growth variables based on multilevel nonlinear mixed models. Forest Science, 47(3), 311-321.

Hall, D., Clutter, M. (2004). Multivariate multilevel nonlinear mixed effects models for timber yield predictions. Biometrics, 60, 16-24.

Handbook of forest mensuration (2013). Kyiv : Publishing house “Vinichenko” [in Ukrainian].

Kiviste, A. K. (1988). The function of growth of forest. Appendix. Tartu [in Russian].

Kofman, H. B. (1986). Growth and tree stems form. Novosibirsk : Science [in Russian].

Kolosok, O. M. (2002). The productivity and structure of the live biomass of artificial spruce stands in the Ukrainian Carpathians. Kyiv [in Ukrainian].

Kuzmichev, V. V. (1977). Stands growth specifics. Novosibirsk : Science [in Russian].

Lakyda, I. P., Vasylyshyn, R. D. (2016). Methodological background for development of a system of growth and productivity models for stands of the main forest-forming tree species of Ukraine. Forestry and agroforestry, 129, 3-9 [in Ukrainian].

Lakyda, P. I., Bala, O. P. (2012). Actualization of growth parameters of artificial oak stands of Forest-Steppe of Ukraine's. Korsun-Shevchekivskyi [in Ukrainian].

Matveev-Motin, A. S. (1962). The increment and productivity of forest. Moscow : Goslesbumizdat [in Russian].

Nikitin, K. E., Shvidenko, A. Z. (1973). Mathematical modeling in forestry. Kiev [in Russian].

Petrenko, M. M. (2002). Dynamics of live biomass and deposited carbon in artificial pine stands of Polissya of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Shvidenko, A. Z. ed. (1987). Normative and reference materials for the forest inventory of Ukraine and Moldova. Kiev : Urozhai [in Russian].

Strochinskiy, A. A., Shvidenko, A. Z., Lakida, P. I. (1992). Models of growth and productivity of optimal stands. Kiev : Publishing house USHA [in Russian].

Svalov, N. N. (1983). The main provisions of the methodology for modeling tree stand productivity. Scientific bulletin of LitSHA, 38-40 [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.