Лісівничо-меліоративна, рекреаційна й естетична характеристика насаджень Карпатського національного природного паркуЮ. С. Іваненко

Анотація


Метою роботи є проведення аналізу оцінки лісівничо-меліоративних, рекреаційних і естетичних характеристик Карпатського національного природного парку з використанням реляційної бази даних. Актуальність роботи визначається зростаючою популярністю зеленого туризму та формуванням сталого використання природоохоронних територій. Узагальнено рекреаційний потенціал гірських лісових екосистем парку.  Для визначення рекреаційних характеристик лісових масивів парку було використано дані РБД «Таксаційна характеристика лісів». На момент проведеної оцінки стану лісових масивів, вони мали низький ступінь дигресії більшої частини території (I стадія на 97% площі), високу рекреаційну оцінку (61% території відноситься до I класу) та були естетично привабливі для відвідувачів. Проте було виявлено проблемні території із різними типами ерозії як лінійної (94% від еродованої території) та і площинної (6% від еродованої території). Встановлено, що у більшості випадків виникнення ерозійних процесів пов’язане із туристичною та господарською діяльністю людини. Враховуючи природоохоронний характер даної території, і також стійкість природних екосистем до утворення ерозійних процесів, згідно показників продуктивності насаджень головних лісотвірних порід, виникнення ерозійних процесів пов’язане із туристичною та господарською діяльністю людини. Визначено, що в подальших дослідженнях гірських лісових екосистем національного парку необхідне проведення аналізу меліоративних властивостей лісових насаджень, які піддаються активному рекреаційному навантаженню. 

Ключові слова: меліоративні властивості, рекреаційний потенціал, ерозійні процеси, гірські лісові екосистеми, рекреаційна оцінка.Повний текст:

PDF

Посилання


Генсирук С. А., Нижник М. С., Возняк Р. Р. Рекреационное использование лесов. Киев: Урожай, 1987. 248 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 5.10.2019)

Заславский М. Н. Эрозия почв. Москва: Мысль, 1979. 248 с.

Захаров П. С. Эрозия почв и меры борьбы с ней. Москва: Колос, 1978. 176 с.

Каганяк Ю. Г., Строчинський А. А., Горошко М. П. Парколісовпорядкування: навч. посіб. Львів: Тріада плюс, 2009. 360 с.

Карпатський національний природний парк. URL: http://cnnp.if.ua/ (дата звернення: 5.10.2019)

Методичні рекомендації до програми DBINTRF.exe (SQL SERVER) для користування реляційною базою даних (РБД ТХЛ). Ірпінь: Укрдержліспроект. 2006. 5 с.

Пилипенко О. І., Юхновський В. Ю., Ведмідь М. М. Системи захисту грунтів від ерозії. Київ: Культурно-освітній, видавничо-поліграфічний центр “Златояр”, 2004. 435 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.