Раритетна дендрофлора ботанічного саду Хмельницького національного університетуЛ. П. Казімірова

Анотація


Встановлено приналежність до охоронного статусу видів дендрофлори Ботанічного саду Хмельницького національного університету, які охороняються червоними списками і книгами міжнародного, національного та регіонального значення. Встановлено, що у відкритому ґрунті ботанічного саду зростає 55 деревних видів, які увійшли до світових «червоних списків», Червоної книги України та охороняються на регіональному рівні в Хмельницькій області. Серед них: 49 видів занесено  до Червоного списку МСОП; один вид – Forsythiа europaeа – занесено до Європейського Червоного списку; Picea omorica – є видом Червоного списку МСОП та Європейського Червоного списку; видами Червоної книги України є Sorbus torminalis та Staphylaea pinnata; один вид – Syringa josikaea – належить до Червоного списку МСОП, Червоної книги України та є видом охорони Бернської конвенції; Taxus baccata належить до Червоного списку МСОП та Червоної книги України; до Переліку рослин, які охороняються в Хмельницькій області належать Amygdalus nana, Hedera helix і Spiraea media; один вид – Juniperus communis є видом Червоного списку МСОП та таким, що охороняється на регіональному рівні в Хмельницькій області. Із деревних видів природної флори Хмельницької області, які охороняються, в колекційному фонді ботанічного саду наявно 6: Sorbus torminalis, Staphylaea pinnata, Amygdalus nana, Hedera helix, Spiraea media і Juniperus communis


Повний текст:

PDF

Посилання


Конвенція про біорізноманіття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_030.

Европейская стратегия сохранения растений. Совет Европы и «Планта Европа» [Текст]. – М. : зд-во Представительства Всемирного Союза Охраны Природы для стран СНГ, 2003. – 39 с.

Международная программа ботанических садов по охране растений. Международный совет ботанических садов по охране растений / Botanic Gardens Conservation International [Текст]. – М. : 2000. – 58 с.

Закон України «Про Червону книгу України»: [прийнято Верховною Радою 07 лют. 2002 р.]: офіс. текст: за станом на 18 лист. 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3055-14.

Заповідна дендросозофлора Лісостепу України [Текст] / С. Ю. Попович, Н. П. Степаненко, Я. М. Дяченко та ін. ; за ред. С. Ю. Поповича. – К. : ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2010. – 262 с.

Червоний список зникаючих видів МСОП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/our_work/ the_iucn_red_list/.

Європейський червоний список тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/ index_en.htm.

Текст та Додатки Бернської конвенції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/104.htm.

Офіційний сайт Конвенції CITES [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cites.org.

Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха [Текст]. – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.

«Про Положення та Перелік видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Хмельницької області» [Текст]: рішення п’ятої сесії шостого скликання Хмельницької обласної ради від 17 липня 2012 р. № 4-12/2012.

Каталог рослин Ботанічного саду Хмельницького національного університету / за ред. Л. П. Казімірової [Текст]. – Кам’янець-Подільський : Мошинський, 2009. – 124 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.