Ретроспективний аналіз розвитку та сучасний стан дендропарку Клесівського лісництваН. О. Олексійченко, М. О. Подольхова

Анотація


Наведено результати ретроспективного аналізу формування території дендропарку Клесівського лісництва та виділено основні етапи його розвитку. На основі натурного обстеження виявлено багатство колекційного фонду (133 види та культивари) та різноманіття елементів топіарного мистецтва. Визначено дендрологічну цінність об’єкта досліджень і сформовано напрями його раціонального використання на сучасному етапі.

Ключові слова: дендропарк Клесівського лісництва, регулярний прийом планування, видовий склад, живоплоти, оцінка сучасного стану.

Повний текст:

PDF

Посилання


Байрак О. М. Заповідні дендрологічні парки України / О. М. Байрак. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – C. 41.

Ворон О. Ф. Зелена архітектура Рівненського Полісся / О. Ф. Ворон. – Рівне, 2007. – 118 с.

Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Лісостепу / під ред. С. Ю. Поповича. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 800 с.

Наказ № 226 від 24.12.2001 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0182-02.

Кучерявий В. П. Озеленення населених місць : підруч. / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005.

Олексійченко Н. О. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Центральнопридніпровської височинної області : монографія. – Ч. 1 / Н. О. Олексійченко, Н. В. Гатальська. – К. : ЦП «Компринт», 2012. – 145 c.

Подольхова М. О. Ретроспективний аналіз створення та розвитку дендрологічного парку Клесівського лісництва / М. О. Подольхова // Актуальні проблеми ботаніки та екології : міжнар. конф. молодих вчених, присв. 120-річчю від дня нар. Д. К. Зерова, 15–20 вер. 2015 р. : тези доп. – Полтава, 2015. – С. 139.

Савоськіна А. М. Історичні особливості та сучасна категоріальна структура мережі штучних заповідних парків Українського Полісся / А. М. Савоськіна // Науковий вісник Східноєвропейського університету ім. Л. Українки. – 2015. – № 2 (302). – С. 38–42.

Серебряков ?. Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных / ?. Г. Серебряков. – М. : Высшая школа, 1962. – 378 с.

Топіарне мистецтво : методичні рекомендації до проведення практичних занять / А. А. Дзиба. – К. : ЦП «Компринт», 2012. – 124 с.

11 красивейших дендропарков Украины, которые стоит посетить [Електронний ресурс]. ]. – – Режим доступу: http://www.ukrnews24.net/11-krasivejshix-dendroparkov-ukrainy-kotorye-stoit-posetit-foto/.

Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org.

На Ровенщине появился «украинский Версаль». Создал его... один человек [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uainfo.org/blognews/332128-na-rovenschine-poyavilsya-ukrainskiy-versal-sozdal-ego-odin-chelovek.html.

Theplantlist [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.theplantlist.org.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.