Історія журналу

У науковому журналі висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, інших закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році. Серії збірника, як окремі видання, зокрема серія "Лісівництво та декоративне садівництво" сформовано та офіційно зареєстровано в 2010 році.

В 2019 році збірник наукових праць перейменовано у науковий журнал «Ukrainian Journal of Forest and Wood Science» («Український журнал лісівництва та деревинознавства»).

Мови видання – українська, англійська.

Періодичність: 4 рази на рік.

Науковий журнал «Ukrainian Journal of Forest and Wood Science» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України.

Науковий журнал входить до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів PhD, доктора і кандидата наук (затверджено наказом МОН України № 1643 від 28.12.2019 р., галузь наук: сільськогосподарські, технічні).

 

Редакційна колегія

Головний редактор

Лакида Петро Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0003-3639-2969


Заступники головного редактора

Василишин Роман Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна,  https://orcid.org/0000-0002-7268-8911

Миронюк Віктор Валентинович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-5961-300X


Відповідальний секретар

Мельник Вікторія Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa,  https://orcid.org/0000-0002-8782-1236

 

Заступник відповідального секретаря

Блищик Володимир Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0002-5440-3142

 

Члени редколегії

205 «Лісове господарство»

Білоус Андрій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0002-7589-4307

Гойчук Анатолій Федорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0002-7770-9451

Зібцев Сергій Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0003-0684-9024

Кракснер Флоріан, PhD, Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Австрія, https://orcid.org/0000-0003-3832-6236

Лакида Іван Петрович, кандадат сільськогосподарських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0002-1565-8329

Швиденко Анатолій Зіновійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Австрія, https://orcid.org/0000-0001-7640-2151  

Юхновський Василь Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0003-3182-4347

 

206 «Садово-паркове господарство»

Бідолах Дмитро Ілліч, доктор сільськогосподарських наук, доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»,  Українa, https://orcid.org/0000-0003-0248-3731

Геник Ярослав В’ячеславович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, Національний лісотехнічний університет України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-6079-6827

Ковалевський Сергій Борисович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0002-8185-2058

Колесніченко Олена Валеріївна, доктор біологічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0001-9164-6867

Сорока Мирослава Іванівна,доктор біологічних наук, професор, Національний лісотехнічний університет України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-1037-6904


187 «Деревообробні та меблеві технології»

Бехта Павло Антонович, доктор технічних наук, професор, Національний лісотехнічний університет України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-4320-5247

Єрошенко Андрій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, Чернігівський національний технологічний університет, Україна,  https://orcid.org/0000-0002-1629-9516

Пінчевська Олена Олексіївна, доктор технічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0001-8123-5490

Саленікович Олександр,Ph.D., Університет Лаваля, Канада, https://orcid.org/0000-0002-0464-9582

Цапко Юрій Володимирович, доктор технічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0003-0625-0783

Чаусов Микола Георгійович, доктор технічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0002-6790-6216

 

091 «Біологія»

Білоус Світлана Юріївна,кандидат біологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0002-1682-5352

Ліханов Артур Федорович,кандидат біологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0001-6580-7241

Попович Сергій Юрійович, доктор біологічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0003-3445-5014

Якубенко Борис Євдокимович,доктор біологічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0002-1308-5723

 

101 «Екологія»

Бондарь Валерія Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193830718

Голяка Дмитрій Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0001-8025-8885

Коніщук Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Українa, https://orcid.org/0000-0003-4115-5642

Чурілов Андрій Михайлович, кандидат біологічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0003-4153-9136