Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Серії збірника, як окремі видання, сформовані та офіційно зареєстровані з 2010 року.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1.Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України (окрім серії Гуманітарні студії).

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

 

Редакційна колегія

1. Ніколаєнко Станіслав Миколайович (відповідальний редактор), доктор педагогічних наук, професор;

2. Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (заступник відповідального редактора), доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України;

3. Лакида Петро Іванович (заступник відповідального редактора), доктор сільськогосподарських наук, професор;

4. Кирилюк Вікторія Іванівна (відповідальний секретар), кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник;

5. Іванюк Ігор Вікторович (заступник відповідального секретаря),кандидат сільськогосподарських наук;

6.Бессонова Валентина Петрівна, доктор біологічних наук, професор (за згодою);

7.Бехта Павло Антонович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

8.Білик Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

9.Бровко Федір Михайлович, доктор сільськогосподарських наук,професор;

10. Василишин Роман Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, доцент;

11.Галкін Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

12.Гірс Олександр Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук,професор;

13.Гладун Григорій Борисович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник (за згодою);

14.Гнатів Петро Степанович, доктор біологічних наук, професор (за згодою);

15.Гойчук Анатолій Федорович, доктор сільськогосподарських наук,професор;

16.Григорюк Іван Панасович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

17.Дебринюк Юрій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

18.Іноземцев Георгій Борисович, доктор технічних наук, професор;

19.Ковалевський Сергій Борисович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

20.Колесніченко Олена Валеріївна, доктор біологічних наук, доцент;

21. Кузнєцов Сергій Іванович, доктор біологічних наук, професор (за згодою);

22. Маурер Віктор Мельхіорович, кандидат сільськогосподарських наук,професор;

23. Мешкова Валентина Львівна, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

24.Олексійченко Надія Олександрівна, доктор сільськогосподарських наук, професор;

25.Пінчевська Олена Олексіївна, доктор технічних наук, професор;

26.Попович Сергій Юрійович, доктор біологічних наук, професор;

27.Седлячік Ян, доктор технічних наук (PhD), професор (за згодою);

28.Тепнадзе Марина Ушангиївна, кандидат технічних наук, професор (за згодою);

29.Тябера Альбинас, доктор сільськогосподарських наук (за згодою);

30.Фучило Ярослав Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук,професор;

31.Чаусов Микола Георгійович, доктор технічних наук, професор;

32.Червінський Леонід Степанович, доктор технічних наук, професор;

33. Юхновський Василь Юрійович, доктор сільськогосподарських наук,професор, академік НААН України;

34.Яворовський Петро Петрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

35.Якубенко Борис Євдокимович, доктор біологічних наук, професор.

 

Затверджено вченою радою НУБіП України від 27.03.2015 р. протокол №8.

НАКАЗ №537 від 6.05.2015 р.

Відповідальний секретар – Іванюк Ігор Вікторович

Тел.: (097)055-93-68

E-mail: i-i-v@ukr.net

Мова видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 2-3 рази на рік.