ЕКОЛОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ВДІВ ЛП (TILIA L.) ЗА ФОТО- ТА ТЕРМОІНДУКОВАНМ ЗМІНАМ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ХЛОРОФІЛУ ЛСТКІВМ. О. Совакова, О. В. Соваков, О. І. Китаєв

Анотація


За допомогою фото- та термоіндукованих змін флуоресценції хлорофілу та спектральних показників флуоресценції оцінено вплив урбофакторів на стан фотосинтетичного апарату видів липи (Tilia L.). Високочутливим методом спектрального аналізу визначено ймовірні причини пригнічення фотосинтетичної активності листків липи у насадженнях м. Києва.

Індукція флуоресценції хлорофілу, фото- і термоіндукція хлорофілу, спектральний аналіз, види роду Tilia, міські насадження. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Брайон А. В. Флуоресцентно-микроскопическое исследование некоторых физиологических свойств тканей и клеток многолетних растений : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. № 101 «Физиология растений» / А. В. Брайон. – К., 1968. – 19 с.

Карапетян Н. В. Переменная флуоресценция хлорофилла как показатель физиологического состояния растений / Н. В. Карапетян, Н. Г. Бухов // Физиология растений. – 1986. – Т. 33, вып. 5. – С. 1013–1026.

Макарова Д. Потенційна продуктивність та сумісність сортів яблуні на клонових підщепах селекції УААН / Д. Макарова, О. Китаєв // Вісник Львів. нац. агр. ун-ту. Серія «Агрономія». – 2008. – № 12(2). – С. 97–101.

Мерзляк М.Н. Пигменты, оптика листа и состояние растений / М. Н. Мерзляк // Соросовский образов. журн. – 1998. – № 4. – С. 19–24.

Оценка совместимости сорто-подвойных комбинаций груши : материалы междунар. симпозиума [«Современное сельское хозяйство – достижения и перспективы»], (Кишинев, 21–23 октября 2008 г.) / О. ?. Китаев, В. А. Скряга, Н. В. Матвиенко [и др.]. – Кишинев: ГАУ Молдовы, 2008. – С. 27–29.

Проценко Д. П. Фізіологія рослин / Проценко Д. П. – К. : Рад. шк., 1958. – 478 с.

Рубан О. В. Перенос енергії в найближчому оточенні реакційного центру фотосистеми 1 / О. В. Рубан // Укр. ботан. журн. – 1988. – Т. 45, № 3. – С. 24–27.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.