МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФІЗКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТВОСТІ ГРУНТІВ ШТУЧНХ ЛІСОВХ НАСАДЖЕНЬ НА ЕРОДОВАНХ ЗЕМЛЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПРДНІПРОВ’ЯВ.М. Хрик

Анотація


Наведено результати дослідження морфологічних та фізико-хімічних властивостей найпоширеніших ґрунтових різновидностей еродованих земель Правобережного Придніпров’я. Виявлено такі різновидності ґрунту як темно-сірі лісові слабо та середньо змиті легкосуглинкові, сірі лісові середньо змиті легкосуглинкові, чорноземи опідзолені слабо змиті суглинкові. Фізико-хімічні властивості досліджених ґрунтів сприяють нормальному живленню та успішному зростанню штучних захисних насаджень.

 

Ґрунт, фізико-хімічні властивості, механічний склад, штучні захисні насадження, Правобережне Придніпров’я.


Повний текст:

PDF

Посилання


Агрохимические методы исследования почв / под ред. А. В. Соколова. – М.: Наука, 1975. – 656 с.

Вадюнина А.Ф. Методы исследования физических свойств почв / А.Ф. Вадюнина, З.А. Корчагина. – М.: Агропромиздат, 1986. – 416 с.

Качинський А.А. До з'ясування механічного аналізу ґрунтів і класифікації ґрунтів за механічним складом / М.А. Качинський // Ґрунтознавство. – 1956. – № 6. – С. 37–55.

Костюченко П.А. Методические замечания к работам по обследованию эродированных почв УССР их классификация / П.А. Костюченко // Почвоведение. – 1937. – № 8. – С. 32–38.

Лісовал А.П. Методи агрохімічних досліджень / Лісовал А.П. – К.: НАУ, 2001. – 247 с.

Полевой определитель почв / Под ред. Н.?. Полупанова, Б.С. Носко, В.П. Кузьмичева. – К.: Урожай, 1981. – 321 с.

Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук фосфору і калію методом Кірсанова у модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського: 4405:2005. – К.: Держпоживстандарт України, 2006. – 13 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.