Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Серії збірника, як окремі видання, сформовані та офіційно зареєстровані з 2010 року.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1.Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України.

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

1.Ніколаєнко Станіслав Миколайович (відповідальний редактор), доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, НУБіП України;

2. Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (заступник відповідального редактора), доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, НУБіП України;

3.Шинкарук Василь Дмитрович, (заступник відповідального редактора), доктор філологічних наук, професор, НУБіП України;

4.Кирилюк Вікторія Іванівна (відповідальний секретар), кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник, НУБіП України;

5.Сопівник Ірина Віталіївна (заступник відповідального секретаря), доктор педагогічних наук, доцент, НУБіП України;

6.Амеліна Світлана Миколаївна  доктор педагогічних наук, професор, НУБіП України;

7.Васюк Оксана Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, НУБіП України;

8.Вікторова Леся Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, НУБіП України;

9.Вороновіч Ванда, Dr. Hab., професор (за згодою);

10.Гошовський Ярослав Олександрович, доктор психологічних наук, профессор (за згодою);

11. Журавська Ніна Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, НУБіП України;

12.Карпухіна Аза Михайлівна, доктор психологічних наук, професор (за згодою);

13.Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, НУБіП України; 

14.Кокун Олег Матвійович, доктор психологічних наук, професор (за згодою);

15.Костриця Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, НУБіП України;

16.Кручек Вікторія Аркадіївна, доктор педагогічних наук, доцент, НУБіП України;

17. Куїк-Калиновська Аделя, Dr. Hab., професор (за згодою);

18. Пригодій Микола Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, НУБіП України;

19. Рум’янцева Ірина Михайлівна, доктор психологічних наук, професор (за згодою);

20 Сергієнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, професор (за згодою);

21. Сопівник Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, НУБіП України;

22. Тверезовська Ніна Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, НУБіП України;

23.Храска Мирослав, доктор технічних наук, професор (за згодою);

24.Шамне Анжеліка Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, НУБіП України;

25.Шмаргун Віталій Михайлович, доктор психологічних наук, професор, НУБіП України.

 

 

Затверджено Вченою радою НУБіП України протокол № 8 від 27.03.2015 р.

НАКАЗ №537 від 6.05.2015 р.

Відповідальний секретар – Сопівник Ірина Віталіївна

Тел.: (097)771-06-26

E-mail: irvisop@meta.ua

Мова видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 2-3 рази на рік.