Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Ніколаєнко Станіслав, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор) (Україна)

Шинкарук Василь,  доктор філологічних наук, професор (заступник головного редактора) (Україна)

Пижик Іренеуш,  доктор філософських наук, професор (заступник головного редактора) (Польща)

Сопівник Ірина,  доктор педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна)

Педагогіка (спеціальність 011 «Науки про освіту»)

Кучай Олександр,  доктор педагогічних наук (Україна)

Півонскі Здзіслав,  доктор доктор гуманітарних наук в галузі педагогіки (Польща)

Сопівник Руслан,  доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Психологія (спеціальність 053 «Психологія»)

Вус Віктор, кандидат психологічних наук, доцент (Україна)

Валітова Ірина, кандидат психологічних наук, професор (Білорусія)

Шмаргун Віталій, доктор психологічних наук, професор (Україна)

Філософія (спеціальність 033 «Філософія»)

Данилова Тетяна, кандидат філософських наук, доцент (Україна)

Sybe Schaap, доктор філософських наук, професор (Нідерланди)

Сторожук Світлана, доктор філософських наук, професор (Україна)