Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Ніколаєнко Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, Національний
університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-5271-
1777 (головний редактор) Email: rectorat@nubip.edu.ua
Шинкарук Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор,  Національний університет
біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-8589-4995 (заступник
головного редактора) Email: vashyn2010@ukr.net
Пижик Іренеуш, доктор філософських наук, професор, Куявська вища школа у Влоцлавку, Польща
(заступник головного редактора) Email: ijpyrzyk@poczta.onet.pl
Сопівник Ірина Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і
природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0003-1187-6211 (відповідальний
секретар) Email: sopivnyk_i@nubip.edu.ua
 

Педагогіка (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», 015 «Професійна освіта»)
Півонскі Здзіслав, доктор педагогічних наук, Поморська академія в Слупську,
Польща, https://orcid.org/0000-0003-0091-0437 Email: piwonski.zdzislaw@wp.pl
Сопівник Руслан Васильович,  доктор педагогічних наук, доцент, Національний університет
біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-7446-9707 Email: sopivnyk_r@nubip.edu.ua  
Тарасенко Ростислав Олександрович, доктор педагогічних наук, доцент, Національний університет
біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-6258-2921 Email: r_tar@nubip.edu.ua
Демченко Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет
біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/ 0000-0003-4302-7564 Email: irynadi67@gmail.com
Яшник Світлана Валеріївна, доктор педагогічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів
і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0003-2689-3954 Email: iashnyks@gmail.com
Гладченко Мирослава Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет
біоресурсів і природокористування України, Україна,https://orcid.org/0000-0002-2907-5124 Email: myroslava.hladchenko@nubip.edu.ua
 Буцик Ігор Михайлович, доктор педагогічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і
природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-3105-2802 Email: i.butsyk@nubip.edu.ua

Психологія (спеціальність 053 «Психологія»)
Калмикова Лариса Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, Державний вищий
навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди", Україна, https://orcid.org/0000-0002-7538-2635 Email: larysa.kalmykova@npp.nau.edu.ua
Шамне Анжеліка Володимирівна,  доктор психологічних наук, професор, Національний університет
біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0003-1541-6079 Email: k_psychology@kdpu.edu.ua
Шмаргун Віталій Миколайович, доктор психологічних наук, професор,  Національний університет
біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-9727-5083 Email: shmargun2012@ukr.net

Філософія (спеціальність 033 «Філософія»)
Данилова Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент, Національний університет
біоресурсів і природокористування України, Україна, http://orcid.org/0000-0002-0297-9473 Email: danilova_tv@ukr.net
Sybe Schaap, доктор філософських наук, професор, Депутат Першої палати Сенату Нідерландів,
Нідерланди Email: s.schaap@tip.nl
Сторожук Світлана Володимирівна, доктор філософських наук, професор, https://orcid.org/0000-
0002-7947-6268 Email: storozhuksv@nubip.edu.ua