РОЗВТОК КРЕАТВНХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОСЛННМ СВІТОМ РІЗНХ МАТЕРКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ «ЛЕПБУК»A. N. Kramarenko

Анотація


У статті розглядається питання розвитку креативних здібностей молодших школярів у процесі ознайомлення з рослинним світом різних материків за допомогою технології «лепбук». Надано аналіз понять «креативні здібності молодших школярів» та «лепбук». Розкрито зміст технології «лепбук», надано методичний матеріал для створення молодшими школярами абеток рослинного світу різних материків.


Повний текст:

PDF

Посилання


Воробйова Т.В. Формування креативних здібностей молодших школярів у процесі розв’язання навчальних завдань: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.09. Тернопіль, 2014. 19 с.

Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика: [монографія]. Запоріжжя: КПУ, 2014. 380 с.

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.