ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ СТУДЕНТІВ АГРАРНХ ЗАКЛАДІВ ВЩОЇ ОСВІТI. V. Sopivnyk, O. O. Smolak

Анотація


У статті уточнено сутність поняття «ціннісне ставлення до праці», що розглядається як інтегративне особистісне утворення, яке характеризується усвідомленим, умотивованим, емоційно-позитивним звязком людини із її цілеспрямованою діяльністюВстановлено, що більшість студентів аграрних закладів вищої освіти (близько 87%) частково або повністю погоджуються із твердженням, що цінність людини визначається її ставленням до праці.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бурдун В. В. Формування у старшокласників морально-ціннісного ставлення до продуктивної праці : автореф. дис... канд. пед. наук; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. Луганськ, 2006. 20 c.

Власенко К. О. Виховання ціннісного ставлення до праці у студентів аграрних закладів вищої освіти: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Нац. у-тет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. 20 с.

Ніколаєнко С.М., Шинкарук В.Д., Рудень Д.М., Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Петрів Г.В., Кушнір А.О., Мойсєєв В.В., Давидова О.П. Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот». К.: «Компринт». 2016. 74 с.

Сопівник Р. В., Сопівник І. В. Експериментальна робота з удосконалення виховної роботи зі студентською молоддю. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». 2010. Вип. 155, Ч.1. С. 282–286.

Сопівник Р. В. Ціннісні орієнтири екзистенціалізму в контексті виховання особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірних наукових праць. 2015 . Вип. 2 (65). С. 164-173.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.