КОНКРЕТЗАЦІЇ ІДЕЙ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТ ЯК ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯҐЖЕҐОЖ БЖУЗЕ, О. БІДА

Анотація


Вирішенню проблеми формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього фахівця і досягнення ним відповідного високого професіоналізму сприяє процес гуманізації системи освіти. У цьому зв’язку виникає потреба в конкретизації ряду ідей гуманізації освіти як основи формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього фахівця, що і зроблено у статті. З’ясовано причини забезпечення формування гуманістичної спрямованості майбутнього фахівця, розкрито можливості розвитку гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців. Виявлено різні підходи до розуміння сутності гуманізації: як гуманітарної підготовки і оволодіння гуманітарними знаннями, як розширення гуманітарних знань, як стимулювання прагнень студентів до гуманітарних знань. З’ясовано, що структура гуманістичної спрямованості майбутнього фахівця включає в себе такі компоненти: доброзичливість; емпатійне розуміння; комунікативність; толерантність; професійний оптимізм. Формування гуманістичної спрямованості неможливе без застосування конкретних принципів цього процесу: принцип індивідуального підходу до особистості студента, активної самостійної діяльності студента, рефлексивного бачення професійної діяльності та принцип діяльнісного підходу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мишак О. О. Гуманіза-ція професійної підготовки як основа формування гуманістичної спрямо-ваності майбутніх фахівців-аграрників. Педагогічні науки. Серія «Педагогіка і психологія». 2016. Випуск 1(11). С. 277–280.

Учитель Iнна. Розвиток гуманістичної спрямованості майбу-тнього педагога професійного на-вчання. Науковi записки. Серія: «Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти». 2015. Випуск 9 (ІІІ). С.70–73.

Міняйлова А. В.. Гума-ністичне виховання студентів у на-вчально-виховному процесі техніч-них університетів: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 / Миколаїв, 2010. 25с.

Бех І. Д. Духовні цінно-сті в розвитку особистості. Педагогі-ка і психологія. 1997. Випуск 1. С.124–129.

Опольська М. В. Формування гуманістичної спрямованос-ті майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 / Київ, 2009. 26с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.