Тенденції розвитку університетів в умовах глобальних викликів та загроз ХХІ століттяDOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog2019.02.034

S.M. Nikolaenko

Анотація


Сьогодні є актуальним розкриття тенденцій розвитку університетів в умовах глобальних викликів та загроз ХХІ ст. тому, що глобалізація значно посилила вплив на трансформацію національних систем вищої освіти. Використано комплекс методів: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння. З’ясовано, що потребує удосконалення система фінансування університетів з урахуванням відмінностей між ЗВО; зміна умов вступу до ЗВО та модернізація освітньої галузі на прогностичних засадах, з урахуванням демографічної ситуації, тенденцій розвитку національної і світової економіки, потреб ринку праці, гострої конкуренції з боку європейських країн. Запропоновано створити систему залучення викладачів до роботи на передових підприємствах, навчально-наукових центрах, що дасть можливість посилити практичну підготовку; визнати одним із пріоритетних завдань підтримку молодого педагога, вченого, аспіранта, створення умов для успішної їх діяльності. З метою реалізації принципу «навчання протягом усього життя» переглянути традиційні форми і методи організації навчання. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розкритті шляхів реалізації пропонованих пропозицій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Balabanova N. (2005). Suspilstvo znan ta innovatsii: shliakh do maibutnoho Ukrainy [Society of knowledge and innovations: The Way to the Future of Ukraine]. Kiev, Ukrain-ian : Aristei, 104.

Delanty D. Novye modely unyversytetov [The new models of uni-versities]. URL: // http://socio.tamp.RU/1.htm. Russian.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [The state statistics service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. Ukrainian.

Pavlenko A. F., Antoniuk L. L., Vasylkova N. V., Ilnytskyi D. O. тa in. (2014). Doslidnytski universytety: svitovyi dosvid ta perspektyvy rozvytku v Ukraini : monohrafiia [The research universities: global experience and development Prospects in Ukraine]. Kiev, Ukrainian: KNEU, 350.

Kaleniuk I. S. Universytety v koordynatakh hlobalnoho rozvytku [The universities in the coordinates of global development]. High school. 2009. № 9, 5–11.

Kremen V. Learn to learn. URL : http://naps.gov.ua/ua/press/about_us/1431/. Ukrainian.

Kremen V. Filosofiia osvity XXI st. [Philosophy of education XXI century]. Personnel. 2003. № 1, 8–13.

Krou M., Debars V. Model novoho amerykanskoho universytetu [The model of a new American University]. Higher School of Economics. 2017. 440.

Салми Dzh. (2009). Sozdanye unyversytetov myrovoho klassa [The creation of world-class universities]. Moscow, Russia :Ves Myr,132.

Syladii I. Rozvytok osvity v konteksti osnovnykh vyklykiv hlobalizatsii [The development of education in the context of the main challenges of globalization]. Higher education of Ukraine. 2014. № 4, 34–38.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.