№ 197 (2014)

Частина 2 (англ)

Зміст

Статті

I. M. ERMOLENKO
V. О. KACHUR
L. S. PROTOSAVITSKA
V. M. ERMOLENKO
A. M. STATIVKA
I. V. HORISLAVSKA, A. R. TERESHKO
T. V. KURMAN
V. P. ZHUSHMAN, P. V. SHVEDENKO
M. M. CHABANENKO
S. M. KOVALENKO
Ya. L. КOLOMIETS
V. O. MEL’NIK
А. S. OSAD’KO
Yu. M. Rud
I. S. SASCHENKO
P. V. SHVEDENKO
YU. S. PETLYUK
О. А. ULYTINA
I. V. GIRENKO
M. A. DEINEGA, V. A. MAEVS’KIY
Yu. A. KRASNOVA
Yu. A. KRASNOVA, O. V. LAVRENTIEVA
L. O. SVIATCHENKO
O. A. KHOTKO
A. DOLGOPOLOV, I. KENTESH
V. V. BASHKATOVA
H. I. DUDA, A. V. SABISCHENKO
O. P. KULYNYCH
Т. S. NOVAK
О. P. SVITLYCHNYI
L. V. GOLOVIY
O. V. GULAK, N. Yu. POMYANSKA
А. L. PRAVDUK
D. K. CHERKASHYN
E. M. HOTSULIAK
О. А. KOZACHUK
Y. V. MARUSCHAK
Yu. G. PROTSAN
А. V. ROMANENKO
V. V. SAWICKA
I. S. FESCHENKO
I. GAIEVSKYI, O. GAIEVSKA
T. O. GUBANOVA
S. S. KOVALYEVA
S. S. KOVALEVA, І. І. PLAKSIY
L. O. GOLOVKO