ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛВУ НЗХІДНОГО ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ НА ПОЄДНАНІ ПРОЦЕС ІЧ-ТЕРМООБРОБК І ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗЕРНОВХ МАТЕРІАЛІВ НА ВІБРОТРАНСПОРТЕРІ

Р. А. Калініченко

Анотація


Теплова обробка зерноматеріалів широко використовується для підсушування, знезараження, підвищення інтенсивності масопереносу при підготовці до зберігання, згодовування, видалення олії з олійних матеріалів і продуктів. Особливе місце в новітніх технологіях зернопереробки належить термообробці інфрачервоним випромінюванням. Оскільки, крім видалення вологи і абсолютно нешкідливого знезаражування шкідливої мікрофлори підвищуються кормові якості зернового матеріалу. Це відбувається внаслідок фізико-хімічних змін матеріалу, що обробляється, та інактивації антипоживних речовин. Але за високо інтенсивних процесів ІЧ-термообробки енергетичні показники на одиницю готового продукту різко підвищуються. Тому визначення режимів і параметрів проведення

процесу для  енергетичної  оптимізації  є  актуальною  задачею. В статті проаналізовані схеми й особливості радіаційно- конвективного підведення енергії до зерноматеріалу в процесі інтенсивної ІЧ-термообробки. На основі теорії тепло- і масообміну отримано математичний опис динамічних режимів теплової обробки зернових матеріалів при комбінованому підведенні енергії. Визначено вплив низхідного повітряного потоку на швидкість вібраційного переміщення зерноматеріалу й експозицію термообробки ІЧ-випромінюванням. Отримані математичні моделі можна використовувати для аналізу процесу й оптимізації режимних параметрів установок для ІЧ-термообробки при відомих значеннях конструктивних параметрів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Котов Б. І. Калініченко Р. А., Кифяк В. В. Математичне моделювання

динамічних режимів мікронізації зерна при зміні потужності випромінювачів за координатою // Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка. 2014. Вип. 148. С. 388— 394.

Котов Б. І. Калініченко Р. А., Кифяк В. В. Математична модель динамічних режимів електротермічної установки для обробки зерноматеріалів імпульсними потоками інфрачервоного випромінювання // Вісник ХНТУСГ імені Петра

Василенка. 2014. Вип. 152. С. 181—191.

Поперечний А. М., Миронова Н. О. Кінетика процесу сушіння плодових

кісточок у віброкиплячому шарі при інфрачервоному нагріванні // Вісник ХНТУСГ. 2007. Вип. 58. С. 122—129.

Беляев М. ?., Пахомов П. Л. Теоретические основы комбинированных

способов тепловой обработки пищевых продуктов. Харков. Х?ОП. 1991. 157 с.

Кочанов Д. С. Научное обеспечение процесса микронизации зерновых культур и разработка технологии производства комбикормов из микронизированного зерна: автореф. дис. канд. техн. наук. 05.18.12. ФГБОУВПО «ВГУ?Т». Воронеж. 2014. 24 с.

Худоногов Е. Г., Худоногов ?. А., Худоногов А. М. Влияние инфракрасно- конвективно-вакуумного способа сушки на содержание биологически активных веществ в лекарственном растительном сырье // Вестник КрасГАУ. 2012. №5. С. 343—346.

Блехман ?. ?., Джанелидже Г. Ю. Вибрационное перемещение. Москва. Наука. 1964. 410 с.

Бабуха Г. Л., Рабинович М. ?. Механика и теплообмен потоков полидисперсной газовзвеси. Київ. Наукова думка. 1969. 218 с.

Гортинский В. В., Демский А. Б., Борискин М. А. Процессы сепарирования на зерноперерабатывающих предприятиях. Москва. Колос. 1980. 304 с.

Заика П. М. Вибрационное перемещение твердых и сыпучих тел в сельскохозяйственных машинах. Киев. УСХА. 1998. 625 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.