АКТВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВВЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІК В УМОВАХ ПРАКТЧНОЇ ПІДГОТОВК

І. О. Колосок

Анотація


Досвід викладацької діяльності і результати досліджень свідчать, що певна градація навчального матеріалу щодо будови і роботи машин за трудністю його вивчення існує об'єктивно, незалежно від методики викладання і від рівня підготовки студентів, тобто в самій конструкції механізмів і машин закладено певні труднощі вивчення їх. Рівень цих труднощів має виявлятися через певні  дидактичні умови, які є зв'язуючою ланкою між конструкцією машин і пізнавальною діяльністю студентів під час вивчення її.

Пізнавальна діяльність безпосередньо чи опосередковано пов'язана з чуттєвим сприйманням машинних конструкцій. Отже, й дидактичні умови, які характеризують об'єктивні особливості будови і дії вузлів та механізмів, повинні визначати вплив на чуттєве сприймання об'єкта, що вивчається.

Через вплив на чуттєве сприймання дидактичні умови повинні вказувати на рівень складності для пізнавальної діяльності студентів під час вивчення машин.

У статті наведені підходи вчених, щодо використання наочності в навчанні та дидактичні умови, які розкривають взаємозв’язок об’єктивної реальності, в даному випадку машинної техніки, і суб'єктивного процесу пізнавальної діяльності студентів під час вивчення цієї об'єктивної реальності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Архангельский С. ?. Лекции по теории обучения в высшей школе. Москва. Высшая школа. 1974. 384 с.

Брик Л. ?. Пути активизации на уроках учащихся сельских профессионально-

технических училищ. Обмен опытом работы. Москва. Высшая школа. 1976. 88 с.

Дьомін А. І. Розвиток пізнавальної діяльності учнів. Київ. Вища школа. 1976.

с.

Дьомін О. А. Наочність як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності

студентів аграрного вузу: дис. канд. пед. наук. 13.00.04. Київ. 1997. 191 с.

Евдокимов В. ?. Наглядность и эффективность обучения: учебное пособие.

Харьков. ХГП?. 1988. 86 с.

Евдокимов В. ?., Зильберштейн А. ?., Федоренко ?. Т. ?спользование средств наглядности при проблемном обучении (методические рекомендации учителям школ). Харьков. ХГП?. 1975. 27 с.

Кабанова-Меллер Е. Н. Психология формирования знаний и навыков у школьников. Проблема приемов умственной деятельности. Москва. ?зд-во АПН РСФСР. 1962. 376 с.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. Москва. МГУ. 1981. 584 с.

Общая психология: учебник для студентов пед. ин-тов / Под ред. А. В. Петровского. 3-е изд. Москва. Просвещение. 1986. 463 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Москва. Педагогика. 1989. Т. 2. 328 с.

Семиченко В. А. Основы педагогического мастерства. Москва. Просвещение. 1989. 324 с.

Славин А. В. Наглядный образ в структуре познания. Москва. Политиздат. 1971. 271 с.

Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. Москва. Просвещение. 1966. 423 с.

Фридман Л. М. Наглядность и моделирование в обучении. Москва. Знание. 1984. 80 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.