ОПТМІЗАЦІЯ РЕЖМІВ РУХУ МЕХАНІЗМІВ ОБЕРТАННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНХ КРАНІВ

В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, І. О. Кадикало

Анотація


У роботі проведена оптимізація основних режимів руху механізмів обертання вантажопідйомних кранів. Використана класична еквівалентна схема механізму обертання: 1) при пуску й гальмуванні. Враховані дисипативні сили, обумовлені внутрішнім тертям у матеріалах пружних ланцюгів механізмів обертання. Використані методи класичного варіаційного числення задля отримання оптимальних (мінімальних) значень надлишкового моменту, діючого на поворотну частину системи, і встановлені закони руху (повороту), які дозволяють реалізувати  при перехідних режимах (пуску/гальмування) саме такі, вказані вище, значення надлишкового моменту.

Подані спрощені залежності моменту, що діє на поворотну частину  системи,  у  аналітичному вигляді,  як функції  часу.  При

цьому     визначенні     умови,     за     яких     динамічний     момент

характеризується ефектом «биття». У аналітичній формі подані спрощені залежності динамічного моменту для різних співвідношень тривалості перехідного процесу (тобто тривалості пуску й гальмування, відповідно), а також у залежності від періоду затухання коливань системи, викликаних в’язким тертям. Вказані залежності представлені також у графічній формі

Повний текст:

PDF

Посилання


Комаров М. С. Динамика машин и механизмов. Москва. Машиностроение.

296 с.

Гоберман Л. А., Степанян К. В., Яркин А. А., Заленський В. С. Теория, конструкция и расчет строительных и дорожных машин. Москва. Машиностроение. 1979. 407 с.

Масандилов Л. Б. Электропривод подъёмных кранов. Москва. ?здательство

МЭ?. 1998. 100 с.

Справочник по кранам: Т. 1. / Под ред. М. М. Гохберга. Москва. Машиностроение. 1988. 536 с.

Справочник по кранам: Т. 1. / Под ред. А. ?. Дукельского. Ленинград.

Машиностроение. 1971. 400 с.

Яуре А. Г., Певзнер Е. М. Крановый электропривод. Москва. Энергоатомиздат. 1988. 344 с.

Герасимяк Р. П., Лещёв В. А. Анализ и синтез крановых электромеханических

систем. Одесса. СМ?Л. 2008. 192 с.

Ловейкін В. С., Мельниченко В. В. Оптимізація ривкового режиму руху механізма повороту стрілового крана // Сільськогосподарські машини. 2013.

Вип. 24. С. 210—218.

Ловейкін В. С., Мельниченко В. В. Оптимізація режиму пуску механізма повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення

рушійного моменту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і

природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. 2013. Вип. 185. Ч. 1. С. 32—42.

Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Мельниченко В. В. Аналіз коливань вантажу на гнучкому підвісі при повороті стріли вантажопідйомного крана // Підйомно-

транспортна техніка. №4 (40). 2013. С. 4—16.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.