Науковий журнал «Тваринництво та технології харчових продуктів»


ISSN 2706-834X (Online), ISSN 2706-8331 (Print)

Збірник наукових праць "Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" перейменовано в науковий журнал "Тваринництво та технології харчових продуктів"

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23988-13828ПР від 19.06.2019

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 409 від 17.03.2020, Категорія "Б"

Галузь наук: Сільськогосподарські

Спеціальність: 181 - харчові технології

                          204 - технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

                          207 - водні біоресурси та аквакультура

Тематика: Розведення та селекція тварин, годівля тварин і технологія кормів, технологія виробництва продуктів тваринництва

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність:  4 рази на рік

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:


 Ulrichsweb        AGRIS

  Google Scholar  EBSCO

 logoMIAR       BASE - Bielefeld Academich Search Engine BASE

 

                                            ResearchBib ResearchBib     

 


Зображення домашньої сторінки журналу