Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Серії збірника, як окремі видання, сформовані та офіційно зареєстровані з 2010 року.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1.Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України.

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

Редакційна колегія

Головний редактор:

Ніколаєнко Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, НУБіП України;

Заступники головного редактора:

Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, НУБіП України;

Кондратюк Вадим Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, НУБіП України;

Відповідальний секретар:

Кирилюк Вікторія Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник, НУБіП України;

Заступник відповідального секретаря:

Носевич Дмитро Костянтинович  кандидат сільськогосподарських наук, доцент, НУБіП України;

Чумаченко Іван Петрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, НУБіП України;

Бомко Віталій Семенович, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Броварський Валерій Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Вовк Надія Іллівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Волощук Василь Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Дзіцюк Валентина Валентинівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник (за згодою);

Гетя Андрій Анатолійoвич, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, НУБіП України;

Гіоргадзе Анатолій Анзорійович, доктор сільськогосподарських наук (за згодою);

Гончаренко Ігор Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Євтушенко Микола Юрійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Засуха Юрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Захаренко Микола Олександрович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН України;

Костенко Василь Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Кривенок Микола Якович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, НУБіП України;

Крокер Манфред, доктор сільськогосподарських наук (за згодою);

Манапов Альфір Габідулович, доктор біологічних наук, професор (за згодою);

Отченашко Володимир Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, НУБіП України;

Петрушко Ігор Сергійович, кандидат сільськогосподарських наук (за згодою);

Прокопенко Наталія Петрівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Повозніков Микола Гаврилович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Радчиков Василь Федорович, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Сахацький Микола Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України;

Сичов Михайло Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Туринський Василь Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Угнівенко Анатолій Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

Шеремета Віктор Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України.