Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Серії збірника, як окремі видання, сформовані та офіційно зареєстровані з 2010 року.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1.Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України (окрім серії Гуманітарні студії).

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

Редакційна колегія

Головний редактор:

Ніколаєнко Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, професор

Заступники головного редактора:

Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України;

Кондратюк Вадим Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Відповідальний секретар:

Кирилюк Вікторія Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук

Члени редколегії: (з розкриттям вчених звань та посад)

Носевич Дмитро Костянтинович (заступник відповідального секретаря), кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Чумаченко Іван Петрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Бомко Віталій Семенович, доктор сільськогосподарських наук, професор

Бородай Віталій Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Броварський Валерій Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Вовк Надія Іллівна, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Волощук Василь Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Дзіцюк Валентина Валентинівна, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Гетя Андрій Анатолійoвич, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Гіоргадзе Анатолій Анзорійович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Гончаренко Ігор Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Євтушенко Микола Юрійович, доктор біологічних наук, професор;

Засуха Юрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Захаренко Микола Олександрович, доктор біологічних наук, професор;

Костенко Василь Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Кривенок Микола Якович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Крокер Манфред, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Манапов Альфір Габідулович, доктор біологічних наук, професор;

Отченашко Володимир Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Петрушко Ігор Сергійович, кандидат сільськогосподарських наук;

Поліщук Віктор Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Пономаренко Наталія Павлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Повозніков Микола Гаврилович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Радчиков Василь Федорович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Сахацький Микола Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Сичов Михайло Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Туринський Василь Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Угнівенко Анатолій Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Шеремета Віктор Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор.