Історія журналу

У науковому журналі висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних і наукових установ.

Науковий журнал включено до Переліку наукових фахових видань України "Категорія Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 (спеціальності: 181 - харчові технології; 204 - технологія виробництва продуктів тваринництва, 207 - водні біоресурси і аквакультура.

Редакційна колегія

А.А. Гетя, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин (відповідальний редактор);
І.П. Чумаченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса (заступник відповідального редактора);
В.І. Мельник, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник, начальник відділу науково-технічної інформації (відповідальний секретар);
Д.К. Носевич, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса (заступник відповідального секретаря);
Л.В. Баль-Прилипко, доктор технічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, спеціальність 181 «Харчові технології»;
В.П. Василів, кандидат технічних наук, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, спеціальність 181 «Харчові технології»;
Л.П. Дерев’янко, доктор біологічних наук, професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів, спеціальність 181 «Харчові технології»;
Т.К. Лебська, доктор технічних наук, професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів, спеціальність 181 «Харчові технології»;
Н.А. Мєдвєдєва, кандидат технічних наук, доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, спеціальність 181 «Харчові технології»;
М.М. Муштрук, кандидат технічних наук, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, спеціальність 181 «Харчові технології»;
І.П. Паламарчук, доктор технічних наук, професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, спеціальність 181 «Харчові технології»;
Т.М. Рижкова, доктор технічних наук, професор кафедри переробки, стандартизації та технічного сервісу Харківської державної зооветеринарної академії, спеціальність 181 «Харчові технології»;
О.А. Савченко, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів, спеціальність 181 «Харчові технології»;
Н.М. Слободянюк, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів, спеціальність 181 «Харчові технології»;
В.Ю. Сухенко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, спеціальність 181 «Харчові технології»;
Ю.Г. Сухенко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, спеціальність 181 «Харчові технології»;
Л.М. Хомічак, доктор технічних наук, професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів, спеціальність 181 «Харчові технології»;
Л.О. Адамчук, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри конярства і бджільництва, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
Я. Бріндза, PhD, доцент кафедри генетики і селекції рослин Slovak University of Agriculture in Nitra, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
В.Д. Броварський, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри конярства і бджільництва, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
В.М. Волощук, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
Д. Гружчинська, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри генетики тварин та природокористування інституту наук про тварин, Варшавського університету наук про життя (SGGW), спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
М.О. Захаренко, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри гігієни тварин та санітарії ім. професора А.К. Скороходька, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
К. Куб’як, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб з клінікою коней, собак і котів, декан факультету ветеринарної медицини, Вроцлавський природничий університет, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
В.М. Кондратюк, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету тваринництва та водних біоресурсів, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
В.І. Костенко, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри технологій виробництва молока та м’яса, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
С.О. Костенко, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
М.Я. Кривенок, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри годівлі тварин та технології кормів імені П.Д. Пшеничного, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
Кулібаба Р. О., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії молекулярно-генетичних та фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві Інститут тваринництва НААН, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
В.В. Отченашко, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри годівлі тварин та технології кормів імені П.Д. Пшеничного, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
Н.П. Прокопенко, доктор сільськогосподарських наук, професор, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
В.Г. Прудніков, доктор сільськогосподарських наук, професор, завіджувач кафедри переробки, стандартизації та технічного сервісу Харківської державної зооветеринарної академії, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
С.Ю. Рубан, доктор сільськогосподарських наук, професор,завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
М.Ю. Сичов, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів імені П.Д. Пшеничного, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
А.М. Угнівенко, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технологій виробництва молока та м’яса спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
А.В. Базаєва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри аквакультури, спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»;
Н.І. Вовк, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри аквакультури, спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»;
О.В. Данчук, доктор ветеринарних наук, доцент, професор кафедри гідробіології та іхтіології спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»;
Дегтяренко О.В., кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології тварин, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»;
М.Ю. Євтушенко, доктор біологічних наук, професор кафедри гідробіології та іхтіології, спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»;
Ковальчук О.М., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»;
Національний науково-природничий музей Національної академії наук України,
І.М. Курбатова, канд. біол. наук, доцент кафедри біології тварин, спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»;
Мітяй І.С., кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології тварин, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»;
Рудик-Леуська Н.Я., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри гідробіології та іхтіології, спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»;
Д.С. Христенко, доктор ветеринарних наук, професор кафедри гідробіології та іхтіології, спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура».