Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Серії збірника, як окремі видання, сформовані та офіційно зареєстровані з 2010 року.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1.Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України (окрім серії Гуманітарні студії).

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

1.Ніколаєнко Станіслав Миколайович (відповідальний редактор), доктор педагогічних наук, професор;

2.Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (заступник відповідального редактора), доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України;

3.Цвіліховський Микола Іванович (заступник відповідального редактора), доктор біологічних наук, професор, академік НААН України;

4.Кирилюк Вікторія Іванівна (відповідальний секретар), кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник;

5.Журенко Олена Василівна (заступник відповідального секретаря), кандидат ветеринарних наук, доцент;

6.Засєкін Дмитро Адамович, доктор ветеринарних наук, професор;

7.Борисевич Борис Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор;

8.Бусол Володимир Олександрович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН України;

9.Галат Владислав Федорович, доктор ветеринарних наук, професор;

10.Духницький Володимир Богданович, доктор ветеринарних наук, професор;

11.Захаренко Микола Олександрович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН України;

12.Карповський Валентин Іванович, доктор ветеринарних наук, професор;

13.Колач Роман, доктор ветеринарних наук, професор (за згодою);

14.Костюк Володимир Кіндратович, доктор ветеринарних наук, професор;

15.Ленгоуд Лео ванн, доктор ветеринарних наук, професор (за згодою);

16.Любецький Віталій Йосипович, доктор ветеринарних наук, професор;

17.Мазуркевич Анатолій Йосипович, доктор ветеринарних наук, професор;

18.Малінскі Адам, професор (за згодою);

19.Мельник Олег Петрович, доктор ветеринарних наук, професор;

20.Недосєков Віталій Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор;

21.Прус Михайло Петрович, доктор ветеринарних наук, доцент;

22.Рудик Станіслав Костянтинович, доктор ветеринарних наук, професор;

23. Сиса Павел Станіслав, доктор ветеринарних наук, професор (за згодою);

24.Скибіцький Володимир Гурійович, доктор ветеринарних наук, професор;

25.Сорока Наталія Михайлівна, доктор ветеринарних наук, професор;

26.Томчук Віктор Анатолійович, доктор ветеринарних наук, професор;

27.Хмельницький Григорій Олександрович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН України;

28.Хомич Володимир Тимофійович, доктор ветеринарних наук, професор;

29. Якубчак Ольга Миколаївна, доктор ветеринарних наук, професор.

 

Затверджено Вченою радою НУБіП України протокол № 8 від 27.03.2015 р.

НАКАЗ №537 від 6.05.2015 р.

Відповідальний секретар – Журенко Олена Василівна

Тел.: (067)703-49-81

E-mail: zhurenko.lena@yandex.ua

Мова видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 2-3 рази на рік.