Історія журналу

У  журналі  висвітлено результати наукових досліджень з питань ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції тваринництва, ветеринарної санітарії та гігієни

                                                                                                                     РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

                                                                                                                                   журналу

                                                                                           «UKRAINIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES»

                                                                                                   (за спеціальностями: 211 «Ветеринарна медицина»,

                                                                                                    212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»)

Грищенко Вікторія Анатоліївна, доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-6601-1392 (головний редактор)

Ткачук Світлана Алімівна, доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-6923-1793 (заступник головного редактора)

Мельник Вікторія Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0002-8782-1236 (відповідальний секретар)

Куліда Марія Анатоліївна, кандидат ветеринарних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0001-8937-1972 (заступник відповідального секретаря)

Галат Марина Владиславівна, доктор ветеринарних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0001-8881-0865

Горальський Леонід Петрович, доктор ветеринарних наук, професор, Поліський національний університет, Україна,  https://orcid.org/0000-0002-4251-614X 

Засєкін Дмитро Адамович, доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0001-9358-214X

Єнчу Валерій Захарович, доктор ветеринарно-медичних наук, професор, Державний аграрний університет, Молдова

Іллек Йозеф, доктор ветеринарних наук, професор, Університет ветеринарної медицини і фармації, Чехія, https://orcid.org/0000-0002-1374-7918 

Карповський Валентин Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0003-3858-0111

Коваленко В’ячеслав Леонідович, доктор ветеринарних наук, професор, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, Україна,  https://orcid.org/0000-0002-2416-5219 

Колач Роман, доктор ветеринарних наук, професор, Вроцлавський природничий університет, Польща

Кухтин Микола Дмитрович, доктор ветеринарних наук, професор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, https://orcid.org/0000-0002-0195-0767 

Малюк Микола Олексійович, доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa

Мельник Олег Петрович, доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0002-6030-3666

Недосєков Віталій Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa,  https://orcid.org/0000-0001-7581-7478

Сиса Павел Станіслав, доктор ветеринарних наук, професор, Варшавський університет  наук про життя, Польща, https://orcid.org/0000-0001-6989-1559 

Сорока Наталія Михайлівна, доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0003-4659-6666

Шевченко Лариса Василівна, доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0001-7472-4325

Цвіліховський Микола Іванович, доктор біологічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0002-5663-6644

Якубчак Ольга Миколаївна, доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українa, https://orcid.org/0000-0002-9390-6578