BACTERIOSCOPIC METHOD OF THE SNAILS’ MEAT FRESHNESS DETERMINATIONI. V. ZABARNA

Анотація


The aim of the study was to improve and determine the degree of freshness of meat of snails of Helix genus after different technological processing by bacterioscopic method. Since there is no data in the modern scientific literature about the determination of indicators of safety and quality of meat of snails, in particular the freshness of meat of different species and different technological processes by bacterioscopic method, therefore the problem is relevant. The meat of snails of genus Helix has been used for the study, sub-species: Helix pomatia, Helix aspersa maxima and Helix aspersa muller. 30 samples of meat of snails of each species, bred in a snail farm of the Kyiv region were selected for the study. The research was conducted in the winter, when the snails were in anabiosis condition. The meat of snails was investigated after various technological processing: live, chilled and cooked and frozen. According to the results of the study, it was found that the meat of live snails was fresh for 2 days; doubtful freshness from 3 days to 5 days; stale in 7 days; freshly chilled meat of snails was fresh in 2 days including; doubtful freshness from 3 to 6 days; stale in 7 and 8 days; and coocked and chilled snails meat was fresh after the storage for 6 months at a temperature of minus 18 °С. These data are stable and reliable, therefore, these indicators can be used in assessing the safety of snail meat under different processing conditions and after different storage periods.

Keywords: microorganisms, Helix pomatia, Helix aspersa maxima, Helix aspersa muller, snails’ meat, bacterioscopic performance

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Burlaka, V. A., Shevchuk, V. F., Beliaiev, S. M. (2004). Vyroshchuvannia slymaka rodu Helix pomatia v umovakh Polissia Ukrainy. Ekoloho-funktsionalni ta faunistychni aspekty doslidzhen moliuskiv, yikh rol u bioindykapii stanu navkolyshnoho seredovyshcha [Helix pomatia snails breeding at the territory of Ukrainian Polissiya. Ecological and functional, and faunistic aspects of snails’ studying, their role in bioindication of the environment]. Zbirnyk naukovykh prats. Zhytomyr: Volyn, 15–17.

Hural-Sverlova. N. V., Hural R. I. (2012). Vyznachnyk nazemnykh moliuskiv Ukrainy [Identification of land snails of Ukraine]. Lviv, 216.

Donchenko, L.V. (2001). Bezopasnost pyshchevoi produktsyy [Food safety]. Moscwa: Pyshchepromyzdat, 528.

Zabarna, I. V., Bohatko, N. M., Yatsenko, I. V. (2009). Sposib vyznachennia stupenia svizhosti m’iasa ravlykiv bakterioskopichnym metodom. Zaiavka na Patent Ukrainy na korysnu model № u 2019 00992 vid 31.01.2019 r.

Leonov, S. V. (2005). Poshyrennia, struktura populiatsii i biolohiia rozmnozhennia krymskykh moliuskiv rodu Helix (Gastropoda, Pulmonata) [Spread, population structure and reproduction biology of Crimean snails of Helix genus (Gastropoda, Pulmonata)]. NAN Ukrainy. In-t zoolohii im. I. I.Shmalhauzena. Kyiv, ‒ 20.

Popov, V. N. (1996). Vinogradnyyye ulitki Kryma. [Grape snails of Crimea]. Priroda. Simfepropol’.1996. № 1. 6–8.

Reglament ES № 852/2004 Evropeyskogo parlamenta i soveta ot 29 aprelya 2004 goda po gigiyene pishchevykh produktov (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1).

Reglament (ES) № 853/2004 Evropeyskogo Parlamenta i Soveta ob ustanovlenii spetsial’nykh gigiyenicheskikh pravil, podlezhashchikh primeneniyu k prodovol’stvennym tovaram zhivotnogo proiskhozhdeniya** (Strasburg, 29 aprelya 2004 goda). Redaktsіya vіd 17.10.2008.

Rekomendovanyi Mizhnarodnyi kodeks hihiienichnoi praktyky stosovno svizhoho m’iasa. CAC/RCP 11–1976, Rev. 1 (1993).

Shevchuk, V. F., Burlaka, V. A., Kryvyi, M. M., Mamchenko, V.Yu. (2017). Bezpeka ta sanitarna yakist m’iasa slymakiv pry yikh utrymanni v umovakh promyslovoi fermy [Safety and sanitary quality of snails’ meat during their breeding in industrial farms.]. Zbirnyk naukovykh prats aktualnykh problem ekonomichnykh nauk. Lviv. URL: http://archive.nbuv.gov.ua

Yakubchak, O. M., Halaburda, M. A. (2018). Analiz mikrobiolohichnykh nebezpechnykh faktoriv u kharchovomu lantsiuzi. [Analysis of microbiological hazards in the food chain.]. Navchalni posibnyky dlia VNZ. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo» Yuston», 148.

Daguzan, J. Snail rearing or Helix aspersa Muller Sligs and Snail in World Agriculyure. British Grop Protection Council, Monograph.

№ 41. 3–10.

Codex Alimentarius, (1993). Guidelines for the application of the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) system. ALINORM 93/1 ЗА Appendix II Draft adopter by the 22nd Session of the Commission.

Iakubchak, O. N., Zabarna, I. V., Taran, T. V. (2017). Effect of Farmazin® and Tilocyclinvet® on microbiological, chemical, and microscopic characteristics of slaughtering products of broiler chickens. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 125−133. doi: 10.15421/2017_95


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.