Застосування препарату Мінковіт для нормалізації складу хутра норок в критичні періоди їх життяТ. А. Палюх, Т. В. Немова, М. І. Цвіліховський

Анотація


Досліджено показники вмісту макр- і мікроелементів у хутрі вагітних та лактуючих норок коричневої переяславської породи і виявлено тварин з порушеним мінеральним обміном та вадами хутра. Визначено клінічні та лабораторні показники піддослідних звірів на 1-у (до застосування препарату) і 14 та 21-у (після застосування препарату Мінковіт) доби досліду. Досліджено вплив розробленого нами препарату Мінковіт на мінеральний склад і стан хутра у вагітних і лактуючих норок коричневої переяславської породи. Проведено порівняння ефективності препарату Мінковіт з вітамінно-мінеральним преміксом Пушноголд . Норка, вагітність, лактація, хутро, мінеральний обмін, макроелементи, мікроелементи

Повний текст:

PDF

Посилання


Список літератури

Андрусишина І.М. Порівняльна оцінка спектральних методів визначення макро- та мікроелементів у біосередовищах людини / І.М. Андрусишина // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2009. – № 4 (18). – С. 75–83.

Берестов В.А. Минеральный состав волосяного покрова норок и песцов. Сравнительная характеристика / В.А. Берестов, Н.В. Тюрнина, Н.Н. Тютюнник. – Петрозаводск: Карелия. – 1984. – 160 с.

Демченко В.Ф. Атомно-абсорбційні методи визначення макро- та мікроелементів у біологічних середовищах при порушенні їх обміну в організмі людини: метод. рекомендації / [Демченко В.Ф., Андрусишина І.М., Гампека О.Г., Голуб І.О.]. – К.: Авіцена, 2010. – 60 с.

?льина Е.Д. Звероводство / Е.Д. ?льина, А.Д. Соболев. – М.:

Агропромиздат, 1990. – 284 с.

Кулик М.Ф. Традиційні і нетрадиційні мінерали у тваринництві / [Кулик М.Ф., Засуха Т.В., Величко І.М. та ін.]. – К.: Сільгоспосвіта, 1995. – 246 с.

Макар ?.А. Пути улучшения качества шерсти / ?.А. Макар. – К.: ?зд-во УСХА, 1992. – 120 с.

Никонова Е.Б. Значение минералов в организме пушных зверей / Е.Б. Никонова, З.З. ?льясова // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа, 2004. – С. 227–229.

Никонова Е.Б. Нормобиоз в кишечнике при минеральной

недостаточности норок / Е.Б. Никонова // В кн.: Соврем. проблемы иммуногенеза, теории и практики борьбы с паразитарными и инфекцион. болезнями с.-х. животных // В кн.: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. –Уфа, 2004. – С. 216–219.

Никонова Е.Б. Потребность пушных зверей в кальции и фосфоре / Е.Б. Никонова, З.З. ?льясова // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа,2004. – С. 226–227.

Никонова Э.Б. Комплексная терапия при нарушении минерального обмена у норок / Э.Б. Никонова // Ветеринария сельскохозяйственных животных – 2008. – № 4. – С. 49–52.

Очерки по физиологии пушных зверей: монография / Под ред. В.А.Берестова. – Л.: Наука, 1987. – 237 с.

Палюх Т.А. Мінеральна забезпеченість норок Переяслав-Хмельницької коричневої породи за результатами досліджень кормів та води / Т.А. Палюх // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького. – 2010. – Т. 12, №2 (44), Ч. 1. – С. 247–249.

Палюх Т.А. Показники мінерального обміну в організмі вагітних норок у нормі та за його порушень / Т.А. Палюх // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького. – 2011. – Т. 13, №4 (50), Ч. 1. – С. 343–348.

Перельдик Н.Ш. Эффективность добавок микроэлементов к типовым рационам норок различных окрасок / Н.Ш. Перельдик, В.?. Жукова // Биология и патология пушных зверей. – 1974. – С. 281–284.

Староверова ?.Н. ?зменение минерального состава волосяного покрова песцов в зависимости от возраста / ?.Н. Староверова, В.?. Максимов, С.Ю. Зайцев [и др.] // Ветеринарня медицина. – 2009. – № 3. – С. 47–49.

Хенниг А. Минеральные вещества, витамины, биостимуляторы в кормлении сельскохозяйственных животных / Хенниг А. – М.: Колос, 1976. – 560 с.

Цвіліховський М.І. Внутрішні хвороби хутрових звірів / [Цвіліховський М.І., Береза В.І., Павленко О.І. та ін.]. – К.: Арістей, 2004. – 96 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.