МІКРОБІОЛОГІЧНЙ МОНІТОРНГ ПТНОЇ ВОД ДЛЯ ВЕЛКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБ НА ФЕРМАХ У РІЗНХ РЕГІОНАХ УКРАЇНВ. М. Соколюк, Д. А. Засєкін, П. К. Бойко

Анотація


Мікробіологічні дослідження води, яку використовують для напування великої рогатої худоби у різних біогеохімічних зонах України, необхідно характеризувати у двох площинах – просторовій (на виході із свердловини і напувалці) та часовій (у різні пори року – взимку, навесні, влітку і восени).

Посилання


Брылин А.П. Гигиена снабжения питьевой водой / А.П. Брылин, Н.А. Листкова // Ветеринария. – 2006. – № 11. – С. 11–12.

Вороняк В.В. Зоогигиеническая оценка качества воды основных типов водоснабжения ферм и ее влияние на организм молодняка крупного рогатого скота: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. вет. наук: спец. 16.00.08 “Гигиена сельскохозяйственных животных”/ В.В. Вороняк. – Жодино, 1992 – 16 с.

Горковенко Н.Е. Микробиологический мониторинг источников питьевой воды / Н.Е. Горковенко // Ветеринария. – 2006. – № 6. – С. 41–44.

ГОСТ 18826-73 Вода питна. Методи санітарно-бактеріологічного аналізу.

Державні санітарні норми та правила “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” (ДСан ПіН 2.2.4-171-10) Наказ МОЗ України від 12.05.2010. – № 400.

Навасардян А.А. Микрофлора питьевой воды на животноводческих обьектах / А.А. Навасардян, Л.А. Степанян // Ветеринария. – 1982. – № 5. – С. 19–21.

Санітарно-гігієнічні вимоги до води та водопостачання сільськогосподарських підприємств: [навч. посіб.]/ [Захаренко М.О., Польовий Л.В., Поляковський В.М. та ін.], – Вінниця: Видавничий центр ВНАУ, 2011. – 244 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.