Сучасні заходи боротьби з мікотоксичною нефропатієюА. М. Волков, В. Г. Скибіцький, М. В. Волков, В. А. Синицин

Анотація


Основою раціональної профілактики мікотоксичної нефропатії у тварин є комплекс організаційно-господарських і агротехнічних заходів, системний мікотоксикологічний контроль (паспортизація) якості кор.- мів і продуктів тваринництва на всіх етапах виробництва, зберігання, приготування та годівлі, визначення умов щодо використання кормів, контамінованих охратоксином А і цитриніном. Експериментально встановлено, що максимально допустимий рівень (МДР) вмісту охра- токсину А – 0,01 мг/кг, цитриніну – 0,2 мг/кг у кормах для відгодівельних груп свиней.

Ключові слова: корми, охратоксин А, цитринін, мікотоксична нефропатія, максимально допустимий рівень


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Билай В. ?. Аспергиллы / В. ?. Билай, Э. З. Коваль. – К. : Наукова думка, 1988. – 204 с.

Волков Н. В. Методические указания по разработке максимально допустимых уровней (МДУ) микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных и птицы / Н. В. Волков. – М. : ГУВ Госагропрома СССР, 1989. – 9 с.

Волков Н. В. Методика определения цитринина в кормах / Н. В. Волков. – К. : ГУВ УССР, 1990. – 5 с.

Волков М. В. Діагностика, лікування й профілактика мікотоксичної нефропатії тварин / М.В. Волков // Вісник аграрної науки. – 2004. –№10. – С.51- 55.

Данкович Р. С. Патоморфологія гострого охратоксикозу морських свинок

/ Р. С. Данкович, А. В. Андрійчук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія : Ветеринарна медицина, 2011. – №3. –С.32-37.

Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / І. Я. Коцюмбас, О. Г. Малик, І. П. Патерега та ін. ; за ред.. І. Я. Коцюмбаса. – Львів : Тріада плюс, 2006. –359 с.

Маркевич Д. Популяционно-генетическое исследование балканской эндемической нефропатии в Сербии / Д. Маркевич. // Генетика. – 2007. –Т.43. – N8. – C.1134-1138.

Котик А. Н. Микотоксикозы птиц / А. Н. Котик. – Борки, 1999. – 267с.

Тутельян В. А. Микотоксины (медицинские и биологичяеские аспекты) / В. А. Тутельян, Л. В. Кравченко. – М. : Медицина, 1985. – 320 с.

Хмелевский Б. Н. Профилактика микотоксикозов животных / Б. Н Хмелевский., З. ?. Пилипец, Л. С. Малиновская и др. – М. : Агропромиздат, 1985. – 270 с.

Хмельницький Г. О. Методика визначення охратоксину А в зернофуражі, продуктах його переробки і комбікормах / Г. О. Хмельницький, М. В. Волков. – К.

: ГУВ МСГ і П України, 1995. – 5 с.

Хмельницький Г. О. Методика визначення охратоксину А в органах і тканях тварин / Г. О. Хмельницький, М. В. Волков. – К. : ГУВ МСГ і П України, 1995. – 5 с.

Хмельницький Г. О. Максимально допустимі рівні вмісту мікотоксинів у кормах для сільськогосподарських тварин та методи їх визначення / Г.О.Хмельницький, М. В. Волков. – К. : ГУВ України, 1997.–1 с.

Amezquetaa S. Ochratoxin A decontamination: A review /

S. Amezquetaa, E.Gonzalez-Penasa, M. Murillo-Arbizub et al. // Food Control. – 2009. –Volume 20, Issue 4, April. – P.326-333

Van der Merwe K. Mycotoxins. Part II. Theconstitution of ochratoxin A, B, and C, metabolites of Aspergillus ochraceus / K. Van der Merwe, P. Steyn, // Wilh. J. Chem. Soc. – 1965. P. – 5083-7088.

Krogh H. Occurrence of ochratoxin A and citrinin in cereals associated with mycotoxic porcine nephropathy / H. Krogh, B. Hald, E.J. Pedersen //Acta path. Microbial. –1973. – 81. – P. 689-695.

Lioud W. E. Cases of nephrotoxic mycotoxicoses in cattle and swine in the United States / W. E. Lioud, G. N. Daniels, H.M. Stahr // Trichothecenes and ofher Mycotoxins. Proc.Int. Mycotoxin Symp.Sydney, Aug., 1984. – Chichester e. a., 1985.

– P.545-548.

Cabanes F. J. Ochratoxin A Producing Species in the Genus Penicillium / F.J.Cabanes, M. R. Bragulat, G. K. Castella // Toxins. – 2010.– 2(5). – P.1111-1120.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.