Біоресурси і природокористування

 ISSN 2518-1963 (Online), ISSN 2078-9912 (Print)

Тематика:  висвітлення результатів наукових досліджень з природничих, технічних, сільськогосподарських, ветеринарних, суспільних, економічних та гуманітарних наук, а також представлення матеріалів із розробки і впровадження сучасних форм і методів організації та забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах.

 Рік заснування: 2009

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Періодичність: 3 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15722-4194 Р від 12.10.2009 р.

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 528 від 12.05.2015 (ветеринарні науки, хімічні науки, біологічні науки, сільськогосподарські науки), наказ № 1021 від 07.10.2015 (технічні науки)

Спеціальність ДАК: Ветеринарні науки. Хімічні науки. Біологічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки.

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

      EBSCO publishing   Ulrichsweb

        eLIBRARY.ru             Erihplus

            AGRIS    Google Scholar

                   USJ       logoMIAR  

           

             Том 11, № 1-2 (2019)

Зміст

Біологія

A. Konup
PDF
V. Savosko, Yu. Lykholat, Yu. Bielyk, I. Grygoryuk
PDF
M. Y. Pikovskyi, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk, S. M. Hrysiuk
Ye. Syvoded, M. Kyryk
PDF
V. Bondar, N. Makarenko
PDF
K. V. Kovalenko
PDF

Екологія

V. M. Voitsitskiy, S. V. Khyzhnyak, V. V. Danchuk, S. V. Midyk, O. Yu. Kepple, V. О. Ushkalov
PDF

Агрономія

Yu. M. Dmytrenko, H. M. Kovalyshyna
PDF
О. О. Mikheeva, А. О. Rozhkov, V. G. Mikheev
PDF
S. О. Zaiets, L. B. Kysil
PDF
M. P. Maliarchuk, A. S. Maliarchuk, I. Y. Luzhanskyi, O. E. Markovska, V. M. Maliarchuk
PDF
L.V. Tsentylo, O. A. Tsyuk
PDF
А.І. Kryvenko
PDF

Лісівництво

S. I. Slusar, O. M. Yakobchuk, O. V. Kolesnichenko, R. Yu. Mamonova
PDF

Тваринництво

I. I. Dvylyuk, I. I. Kovalchuk
PDF
T. Prilipko, P. Zakharchuk
PDF

Ветеринарія

Yu. M. Kosenko, I. V. Pavliuk, L. V. Kalynovska
PDF
L.V. Tkachik, S. A. Tkachuk
PDF
O. A. Dubova, A. A. Dubovyi, L. O. Kovalyova, P. V. Kovalyov
PDF