Біоресурси і природокористування

 ISSN 2518-1963 (Online), ISSN 2078-9912 (Print)

Тематика:  висвітлення результатів наукових досліджень з природничих, технічних, сільськогосподарських, ветеринарних, суспільних, економічних та гуманітарних наук, а також представлення матеріалів із розробки і впровадження сучасних форм і методів організації та забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах.

 Рік заснування: 2009

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Періодичність: 3 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15722-4194 Р від 12.10.2009 р.

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 528 від 12.05.2015 (ветеринарні науки, хімічні науки, біологічні науки, сільськогосподарські науки), наказ № 1021 від 07.10.2015 (технічні науки)

Спеціальність ДАК: Ветеринарні науки. Хімічні науки. Біологічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки.

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

      EBSCO publishing   Ulrichsweb

        eLIBRARY.ru             Erihplus

            AGRIS    Google Scholar

   logoMIAR             ResearchBib   

                                                 BASE - Bielefeld Academich Search Engine BASE


Том 12, № 1-2 (2020)

Зміст

Біологія

O Kutsenko, S Pavlova, I Budzanivska
PDF
D. S. Khrystenko, G. O. Kotovska
PDF
M. Y. Pikovskyi, M. M. Kyryk, V. V. Bоrodai, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk
PDF

Екологія

M. O. Klymenko, A. M. Pryshchepa, O. O. Biedunkova, I. I. Statnyk, V. S. Trotsiuk, Yu. Yu. Bokshan
PDF
P.I. Trofymenko, V.V. Lyashenko, N.V. Trofimenko, O.A Tymoshchuk
PDF

Агрономія

O. V. Kaminska, T. V. Marchenko, M.M. Kyryk, L. V. Shevchenko
PDF

Лісівництво

R. B. Dudyn, O. M. Bagatskaya, N.-I. I. Rosul
PDF

Тваринництво

I. I. Senyk
PDF

Ветеринарія

O.V. Zhurenko, V.I. Karpovskyi, V.O. Trokoz, V. V. Zhurenko
PDF
L. Tkachik, S. Tkachuk
PDF

Техніка

К. Borak
PDF
V. Zubko
PDF