ECOLOGICAL EVALUATION OF THE MOLOCHNAYA RIVER WATER QUALITYDOI: http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2018.287.033

V. P Skiba, N. M. Voznyuk

Анотація


Based on the generalized and systematized data of long-term observations of hydrochemical indicators, the ecological evaluation of the Molochnaya River water quality was performed. The calculations were carried out according to the project methodology "Ecological evaluation of surface water quality according to the relevant categories", which is the most up-to-date development and takes into account the main regulations of the EU Water Framework Directive 2000/60 / EC in force in Europe. Based on the results obtained, the corrections are proposed for clarifying the category of surface water quality.The obtained results allowed analyzing the processes taking place in the hydrological object, namely: establishing the approach of the transition coefficient to the border of improvement or, on the contrary, the deterioration of the ecological situation. Also, based on the obtained values, the dynamics of the water quality alteration of the watercourse under study for the period of 1990-2015 was analyzed; and the main pollutants, which are the priority for this river, were identified.For the first time, a total evaluation of the Molochnaya River water quality was carried out for a wide range of hydrochemical and some hydrobiological indicators; class and category of water quality, general level of pollution, trophicity and saprobity were defined. The conclusions of the research work can become supporting ones in determining the usage mode of the river and the introduction of environmental measures.


Повний текст:

PDF

Посилання


«Prohrama ekolohichnoho ozdorovlennia baseinu richky Molochna, vidnovlennia yii hidrolohichnoho rezhymu, blahoustroiu ta zberezhennia bioriznomanittia na 2014-2025 roky» zatverdzhena rishenniam Zaporizkoi oblasnoi rady №14 vid 26.12.2013r. Available at: http://www.zovh.gov.ua/proovr/normdocs/zorada.shtml

Cherchenko Kh.V. (2017) Ekolohichna otsinka yakosti poverkhnevykh vod richok Pivnichno-Zakhidnoho Pryazov’ya za hidrokhimichnymy ta hidrofizychnymy kharakterystykamy. Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu: zbirnyk naukovykh prats'. Biolohichni nauky. 1. Zaporizhzhya, 170-179

Sapun T.O. (2016). Ekolohichna otsinka yakosti poverkhnevykh vod baseinu r.Molochna yak rezultat sukupnoi dii antropohennykh chynnykiv [Humanitarnyi prostir nauky: dosvid ta perspektyvy]. Zb. Materialiv Mizhnarod. nauk. prakt. internet-konf.,7.Pereiaslav- Khmelnytskyi, 19-28.

Korobkova H.V. (2015) Metody ekolohichnoho normuvannia u administratyvno-baseinovomu upravlinnia vodookhoronnoiu diialnistiu [Ekolohichna bezpeka: problemy i shliakhy vyrishennia]. Zb. nauk. st. KhI Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kharkiv, UkrNDIEP, 131-134.

Yatsyk A.V., Denysova O.I., Cherniavska A.P., Vernychenko H.A. (1996) Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod Ukrainy. Kyiv. 20.

Romanenko V.D., Zhukynskyi V.M., Oksiiuk O.P. (1988) Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy. Kyiv: SYMVOL-T, 28.

Hrytsenko A.V., Vasenko O.H., Vernichenko H.A. (2012) Normatyvnyi dokument UDK 556.531:049.3 [Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy]. Kharkiv, UkrNDIEP, 37.

YeS, V. R. D. (2006). 60/IeC: Osnovni terminy ta yikh vyznachennia (ofitsiinyi pereklad). K.: Konsortsium kompanii RODECOVERSeau–WRc. Kyiv, 240 .


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.