Екологізація контролю чисельності попелиці капустяної (Brevicorine brassicae L.) за використання штамів Bacillus thuringiensis в агроценозахDOI: http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2019.03.054

M.M. Lisovyy, V.M. Chayka

Анотація


озглянуто екологічно безпечні методи контролю чисельності попелиці капустяної (Brevicorine brassicae L.) і перспективність пошуку нових штамів Bacillus thuringiensis. У природних умовах визначено новий штам Bacillus thuringiensis 0376, який проявляв інсектицидні властивості. Показано, що ефективність даного штаму проти личинок колорадського жука (L1-L2) в лабораторних умовах становила 100 %. Встановлено, що обробка ентомопатогенними штамами B. thuringiensis 994 (еталонний штам) і 0376 (новий штам) рослин капусти зменшує заселеність попелицею капустяною на 10-26 і 30-34 % і підвищує врожайність капусти відповідно на 118 і 90 % у порівнянні з контролем (обробка водою).

Ключові слова


капуста, попелиця капустяна , Bacillus thuringiensis, штам, чисельність, ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Khareba V.V. Vplyv strokiv i sposobiv pikiruvannya na nasinnyevu produktyvnistʹ ta yakistʹ nasinnya kapusty biloholovoyi // Visnyk ahrarnoyi nauky. [Khareba V.V. Influence of terms and methods of dictation on seed productivity and quality of seeds of cabbage of a whitehead // Bulletin of agrarian science.] - 2002. - №3 - S. 31-32. [in Ukrainian].

Slavgorodskaya-Kurpiyeva L.Ye. Zashchita sel'skokhozyaystvennykh kul'tur ot vrediteley i bolezney [Slavgorod-Kurpiev L.E. Protection of crops from pests and diseases] Slavgorodskaya-Kurpiyeva L.Ye., Slavgorodskiy V.Ye., Alpeyev A.Ye. - Donetsk: izdatel'stvo «Donechchina», 2003. - 480 s. [in Russian].

Zashchita rasteniy ot vrediteley/ I.V. Gorbachev, V.V. Grishchenko, YU.A. Zakhvatkin i dr..; Pod red. prof. V.V.Isaicheva. [Plant protection from pests / I.V. Gorbachev, V.V. Grishchenko, Yu.A. Zakhvatkin et al.; Ed. prof. V.V. Isaicheva.] M .: Kolos, 2002. - 472s. [in Russian].

Fedorov L.A. Pestitsidy - toksicheskiy udar po biosfere i cheloveku / Fedorov L.A., Yablokov A.V. - M.: Nauka [Fedorov L.A. Pesticides - toxic impact on the biosphere and man / Fedorov L.A, Yablokov A.V-M .: Science] 1999. - 462 p. [ in Russian].

Dovidnyk iz zakhystu roslyn. / [L.I.Bublyk, H.I.Vasechko, V.P.Vasylʹyev ta in.] ; pid red. M.P. Lisovoho. - K.:Urozhay [Plant protection guide. / [L.I.Bublik, G.I.Vasechko, V.P. Vasiliev and others]; ed. MP Forestry - K.: Harvest] 1999. - 744 pp. [in Ukrainian].

Dovidnyk iz pestytsydiv / [ M.P. Sekun, V.M. Zherebko, O.M. Lapa ta in. ]. - K.: Kolobih [Handbook on pesticides / [MP Secun, V.M. Zherebko, O.M. Lap and others. ] - K .: Kolobig] 2007. - 360 p. [in Ukrainian].

Ahroekolohichna otsinka mineralʹnykh dobryv ta pestytsydiv: Monohrafiya / [Patyka V.P., Makarenko N.A. Moklyachuk L.I. ta in.]: za red. V.P.Patyky. - K.: Osnova [Agroecological assessment of mineral fertilizers and pesticides: Monograph / [Pattya V.P., Makarenko N.A. Moklyachuk L.I. et al.]: ed. VPPatika - K .: Basis] 2005. - 300 p. [in Ukrainian].

Zeddam, J.-L., Vasquez Soberon, R.M., Vargas Ramos, Z., Lagnaoui, A., 2003. Producciуn viral y tasas de aplicaciуn del granulovirus usado para el control biolуgico de las polillas de la papa Phthorimaea operculella y Tecia solanivora (Lepidoptera: Gelechiidae). Bol. Sanidad Vegetal Plagas. 29, 659-667. [in English].

Das, G.P., Magallona, E.D., Raman, K.V., Adalla, C.B., 1992. EVects of diVerent components of IPM in the management of the potato tuber moth, in storage. Agr. Ecosyst. Environ. 41, 321-325. [in English].

https://doi.org/10.1016/0167-8809(92)90118-U

Patyka V.F. Ekologiya Bacillus thuringiensis / V.F.Patyka, T.I. Patyka - K.: Izd-vo PDAA. [Patyka V.F. Ecology of Bacillus thuringiensis / VF Patyka, T.I. Patyka - K .: Publishing House PDAA.] - 2007. - 216s. [ in Russian].

Misra H. S., Khairnar N. P., Mathur M., Vijayalakshmi N., Hire R. S., Dongre T. K. and Mahajan S. K. 2002 Cloning and characterization of an insecticidal crystal protein gene from Bacillus thuringiensis subspecies kenyae. Journal of Genetics, Vol. 81, No. 1, April 2002 , P. 5-11. [in English].

https://doi.org/10.1007/BF02715864

Kandybin N.V. Bakterial'nyye sredstva bor'by s gryzunami i vrednymi nasekomymi: teoriya i praktika / N.V. Kandybin - M.: Agropromizdat [Kandybin N.V. Bacterial means of rodent and pest control: theory and practice / N.V. Kandybin - M .: Agropromizdat] 1989. - 172 p. [ in Russian].

B.A.Federici. Bacillus thuringiensis in Biological Control / B.A.Federici // Handbook of Biological Control. Principles and Applications of Biological Control. - 1999., P. 575-593. [in English].

https://doi.org/10.1016/B978-012257305-7/50068-0

Environmental Health Criteria 217 Microbial Pest Control Agent BACILLUS THURINGIENSIS Published under the joint sponsorship of the United Nations Environment Programme, the International Labour Organisation, and the World Health Organization, and produced within the framework of the Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals.World Health Organization Geneva, 1999.- 109 Р. [in English].

Lebedev S.N. Primeneniye mikrobiologicheskikh preparatov v bor'be s grozdevoy listovertkoy v usloviyakh predgornogo Kryma. Nauchnyye trudy uchenykh Krymskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. Vypusk 75 [Lebedev S.N. The use of microbiological preparations in the fight with a moth leafworm in the conditions of the piedmont Crimea. Scientific works of scientists of the Crimean State Agrarian University. Issue 75.] - Simferopol, 2002 - p. 43 - 46. [ in Russian].

Burtseva L. I. Metody vydeleniya i biotestirovaniya entomopatogennykh bakteriy. //Patogenny nasekomykh: strukturnyye i funktsional'nyye aspekty /Pod red. V.V. Glupova. M.: Kruglyy god [Burtseva L. I. Methods for the isolation and biotesting of entomopathogenic bacteria. // Insect pathogens: structural and functional aspects / Ed. V.V. Foolov. M .: All year] 2001. 736 p. [ in Russian].

Leskova A.YA., Rybina L.M., Stroyeva I.A. Identifikatsiya kul'tur Bacillus thuringiensis i otsenka ikh patogennykh svoystv. (Metodicheskiye ukazaniya). L.: Izd. Vsesoyuz.NII Zashchity rasteniy. [Leskova A.Ya., Rybina L.M., Stroeva I.A. Identification of Bacillus thuringiensis cultures and assessment of their pathogenic properties. (Methodical instructions). L .: Izd. Vsesoyuz.NII Institute of Plant Protection.] - 1984. - 21s. [ in Russian].

Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy ). 5-ye izd. M.: Agropromizdat. [Methods of field experience (with the basics of statistical processing of research results). 5th ed. M .: Agropromizdat.] - 1985. - 352 s. [ in Russian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.