Наукові доповіді НУБіП України

Тематика: генетика, біологія, біотехнологія; природничі науки; агрономія; землеробство, рослинництво, ґрунтознавство, агрохімія, селекція, плодоовочівництво, післязбиральна доробка, зберігання та переробка продукції рослинництва технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; ветеринарна медицина; якість і безпека сільськогосподарської продукції; переробка та зберігання продукції; лісівництво і декоративне садівництво; механізація, електрифікація та автоматизація АПК

Рік заснування: 2005

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність:  6 разів на рік

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

eLIBRARY.ru Ulrichsweb

Google Scholar SIS

BASE - Bielefeld Academich Search Engine BASE logoMIAR   AGRIS   

     ResearchBib            Erihplus