№ 5(93) (2021)

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

V.V. Nykyforov, О.V. Novokhatko, O.V. Maznitska, О.А. Sakun, S.V. Digtiar
PDF
L. V. Krychkovska, M. A. Bobro, P. Y. Lysak, Y. A. Gritsayenko
PDF
I. S. Lupaina, A. M. Liashevych, Y. M. Reshetnik, S. P. Veselsky, M. Y. Makarchuk
T. Tkachenko, V. Tsedyk, V. Kornienko, V. Ischenko, V. Tkachenko, L. Shynkarenko, Ya. Ishchenko, L. Ischenko
PDF
O. O. Izhboldin, T. Y. Lykholat
PDF

Агрономія

V. V. Ivanina, R. M. Shapovalenko
PDF
A. A. Tsyuk, L. V. Tsentilo, V. I. Melnik
PDF
V. M. Katelevskyi, M. Ya. Humentyk, V. S. Bondar
PDF

Тваринництво

I. D. Mitioglo
PDF
I. I. Hrytsyniak, O. V. Deren, M. Z. Korilyak, R. A. Palamarchuk
PDF
N. Syrovatka
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

S. V. Shulyak, K. S. Myagka, S. A. Tkachuk, O. S. Gaiduy, N. A. Mezhenska, I. Yu. Bardik
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

O. A. Ponomaryova, O. A. Mylnikova, A. A. Linnik
PDF
O. M. Bahatska, N. A. Pasichnyk, O. O. Opryshko
PDF

Техніка та енергетика АПК

Z. Sirko, O. Protasov, V. Korenda, I. Vishnyakov, S. Okhrimenko, D. Torchilevskyi, T. Eremenko
PDF