Про відбір змісту навчання та методику викладання декламаційного стилю за допомогою казок з використанням мультимедійних засобівB I Rubinska

Анотація


 

Анотація. У статті розглядаються актуальні питання відбору змісту навчання філологів на заняттях з практичної фонетики англійської мови в умовах реформування системи вищої освіти в рамках Болонського процесу. Висвітлені питання відбору змісту навчання. Метою цієї статті є дослідження відбору такого компоненту змісту навчання як відбір текстів та розробка методики навчання декламаційному стилю за допомогою казок з використанням мультимедійних засобів. Зроблений аналіз аудіо текстів для навчання усного мовлення. Проаналізовано позитивні сторони та недоліки існуючого відбору текстів. Визначені фоностилістичні особливості текстів декламаційного стилю , а саме, віршів та казок та доведено доцільність  та ефективність їх використання на заняттях Описана методика навчання декламаційному стилю за допомогою казок з використанням мультимедійних засобів.


Повний текст:

PDF

Посилання


975 Rekomendatsiia 2006/962/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (IeS) Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia" vid 18 hrudnia 2006 roku Available at:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_9752.http://osvita.ua/legislation/law/2231/ _2006. pdf.

2231/Zakon Ukrainy "Pro osvitu"(Pryiniattia vid 05.09.2017. Nabrannia chynnosti 28.09.2017) Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19_2017.pdf.

Rubinska B.I. (2013). Diialnisni kharakterystyky spilkuvannia studentiv: vyshchyi riven analizu [Activities characteristics of students’ communication;highest level of analysis]// Problemy osvity. ‒ 2013. ‒ Vyp. 74, Ch. I. ‒ S235-236.

Karpenko O. O. (2005). Transformatsiia navchalnoi knyhy v umovakh informatyzatsii vyshchoi osvity[textbook’s transformation in conditions of higher education informatization] : dys. … kand. ped. nauk : 07.00.08 / O. OKarpenko . – Kh., 2005. – 235 s.

Teoretycheskaia fonetyka anhlyiskoho stylia. [Elektronnyi resurs]:ucheb. / pod. red.-Sokolova M.A., Hyntovt K.P., Tykhonova Y.S., Tykhonova R.M. / Rezhym dostupu: jesuspremium.weebly.com/blog/_2017. pdf .

Dvorzhetskaia M. P.,(1978). K probleme lynhvystycheskoi effektyvnosty rechevoho teksta: (na materyale anhlyiskoi skazky) [To the problem of linguistic effectiveness of speech text based on the material of English fairy tale)] .// Lynhvystyka teksta y obuchenye ynostrannыm yazykam. – Kyiv. Vyshcha shkola. ‒ 1978, 201 ‒ 205.

Rubinska B (2016). The choice and Organization of the Materials into Communicative Minimum for Textbooks for Students of Non-humanities Profile / B.Rubinska Modern Science—Moderní věda ‒2016 (4), 164‒175.

Katherine T. Rohrer. Poetic metre, musical metre and the dance in Percell’s songs. Available at: https://books.google.com/books?isbn=05214417497..Patterns of Spoken English: An Introduction to English ... - Google Books

Phonetics & Phonology (First published in1987). Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informal company, 216-217. Available at: https://books.google.com › ... ›. pdf.

Dvorzhetsska M. P., (2013). Phonostylistics and Rhetoric in Speech Communication . Available at: https://elibrary.ru/elibrary_28794270.pdf.

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.