Динамічні процеси у складі германізмів українських говірок закарпаттяО М Hvozdyak

Анотація


Мова завжди дуже чутливо реагує на зміни в житті народу, а це призводить до певних зрушень у її лексичному складі. Хоча проблема міжмовних контактів та інтеграції мов має на сьогодні солідне наукове підґрунтя, однак залишається актуальною й досі. У цій царині ще існує чимало наукових проблем, детальне вивчення яких дасть змогу пролити світло на питання збагачення словникового складу шляхом запозичень. Стаття є продовженням досліджень автора з проблем німецько-українських міжмовних контактів на Закарпатті. Наявність німецьких запозичень в українських говірках Закарпаття зумовлена насамперед заселенням краю німецькими колоністами (перша хвиля німецької колонізації тривала у ХІІ–ХІІІ ст., а друга – впродовж ХVІІІ-го до середини ХІХ ст.).

 

Дослідження українсько-німецьких мовних контактів на Закарпатті дає підстави констатувати різноплановість запозичень із мови-джерела. У статті простежено динаміку німецьких запозичень у складі українських говірок Закарпаття на фонетичному, граматичному та семантичному рівнях. Розглянуто шляхи проникнення німецьких запозичень в українські говірки Закарпаття та їх типи. Відзначено, що в чужому мовному середовищі німецькі лексичні запозичення, як правило, асимілювалися і частково уподібнилися до фонетичних, морфологічних моделей мови-позичальника. На конкретних

 

 

 

12 © О. М. Гвоздяк, 2016

64


прикладах проілюстровано семантичні зміни німецьких запозичень в українських говірках Закарпаття.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vainraih, U. (1979). Iazykovyie kontakty. Sostojanie i problemy issledovaniia [Language contacts. The state and problems of their investigation.]. K., 261 p.

Hvozdiak, O. M., Melika G. I. (1998). Zapozychennia leksyky nimezkoho pohodzhennia v ukrainskih hovorah Uzhhorodshchyny [Loan words of the German origin in the Ukrainian dialect of Uzhhorod region] // Problemy romano-hermanskoi filologii : zb. nauk. pr., p. 33–38.

Hvozdiak, O. M. (2000). Fonetychni ta morfolohichni osoblyvosti nimezkyh zapozychenj v ukrainskyh hovorah Zakarpattia [Phonetic and morphological peculiarities of German borrowings in Ukrainian dialects of Transcarpathia] // Materialymizhnarodnoi naukovoi konferencii „Mizhmovni ta mizhliteraturni kontakty : teoria i praktyka. Uzhhorod, p. 88–92.

Hvozdiak, O. M. (2001). Shliahy zasvojennia nimeckoi pobutovoi leksyky v ukrainskyh hovirkah Zakarpattia [Ways of acquiring German everyday vocabulary in Ukrainian dialects of Transcarpathia] // Humanitarnyi visnyk. Seria : Inozemna filolohia : Vseukr. zb. nauk. pr. Cherkasy : ChITI. – Chislo piate, p. 105–108.

Holovchak, N. (2013). Pro interlinhvalni kontakty v umovah multynationalnoho Zakarpattia [On interlingual contacts in multinational Transcarpathian region] // Naukovyi visnyk Shidnoievropeiskoho nazionalnoho universytety imeni Lesi Ukrainki, p. 15–19.

Zhluktenko, Iu. Movni kontakty. [Language contacts] K., 232 p.

Kostiuk, D. V. (1971). Hermanizmy v dialektnii leksytsi ukrainskoi movy (na materiali sela Cherniatyn Horodenkivskoho raionu Ivano-Frankivskoi oblasti [German loan words in the dialect vocabulary of the Ukrainian language (on the material of the village of Chernyatyn Horodenkivsy rayon Ivano-Frankivsk region)] // Inozemna filolohia. Vyp. 23, p. 65–68.

Kocherhan, M. P. (1999). Zahalne movoznavstvo : pidruchnyk dlia studentiv filolohichnych spetsialnostei vyshchyh zakladiv osvity [General linguistics: manual for higher education philology students]. K., 288 p.

Lopushanskyi V. M., Pyts T. B. (2011). Nimetskomovni leksychni zapozychennia u pivdenno-zahidnyh hovorah Ukrainy [German lexical borrowings in the south-western dialects (patois) of Ukraine]. Drohobych : Posvit, 124 p.

Nechaeva N. (2014). Zapozychennia z nimetskoi movy v bukovynskyh hovirkah [German borrowings in Bukovyna dialects (patois)] // Naukovyi visnyk Shidnoevropeiskoho natsionalnoho universitetu imeni Lesi Ukrainki. Setia „Filolohichni nauky. Movoznavstvo“, № 2, p. 98–102.

Pyskach, O. (2008). Arhaizatsia leksyky v suchasnii zakarpatskii hovirtsi [Vocabulary archaization in the modern Transcarpathian patois (vernacular)] // Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva : Zbirnyk naukovyh pratsj. Uzhhorod, Vyp. 11, p. 165–167.

Semchynskyi, S. V. (1988). Zahalne movoznavstvo [General linguistics]. K., 328 p.

Kharchenko, S. V. (1995) Ukrainska dialektolohiia: Zavdannia dlia samostiinoi roboty studentiv filolohichnoho fakultetu (spetsialnist «Ukrainska mova») [Ukrainian dialectology: Tasks for students’ self-study of the Faculty of Philology (specialty "the Ukrainian language")]. – Vinnytsia: [b. v.], 36.

Shuhardt, H. (1950). Izbrannyie statii po iazykoznaniiu [Selected articles on linguistics]. M., 205 p.

Hvozdyak, O. Deutsches Lehngut in den ukrainischen Mundarten Transkarpatiens (1999) / O. Hvozdyak // Interethnische Beziehungen im rumänisch-ungarisch-ukrainischen Kontaktraum vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. – Editura Muzeului Sătmărean, p. 404–420.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.