Роль латинської мови у підготовці майбутніх філологівS M Amelina, V D Shynkaruk

Анотація


Статтю присвячено питанням вивчення латинської мови у підготовці фахівців-філологів. Актуальність статті зумовлена трансформацією змісту підготовки філологів у контексті глобалізаційних процесів та динамічного розвитку науки і техніки. Наслідком цього стало зростання суспільної потреби у компетентних перекладачах, здатних здійснювати переклад у різних галузях економіки з урахуванням галузевої термінології. Латинська мова відіграє особливу роль у процесі вивчення іноземних мов, оскільки більшість європейських мов мають спільне походження з латинською. Знання перекладачами латинської мови сприятиме їхній успішній професійній діяльності. Розглянутий у статті курс латинської мови був використаний у практиці підготовки майбутніх філологів-перекладу і сприяв підвищенню рівня розуміння студентами європейських мов.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vilchynska, T.V. (2012) Latynska mova – mizhnarodna mova nauky i kultury [Latin is an international language of science and culture] Aktualni problemy filologiyi ta perekladoznavstva: zb. nauk. pr. – Xmelnyczkyj: XNU,. – Vyp. 5, S. 13-18.

Antonyuk, G.D. (2006) Latynska mova: navch. posib. dlya stud. bazovogo napryamu 6.0305 «Filologiya»[Latin: manual for the specialty 6.0305 «Philology»]; Nacionalnyj un-t «Lvivska politehnika». – Lviv: Vydavnycztvo Nacionalnogo un-tu "Lvivska politehnika", 171 s.

Zvonska, L.L, Shovkovyj, V. M.. (2003) Latynska mova: pidruch. dlya stud. viddilen klasych. filologiyi ta in. filol. specz. vyshh. zakl. osvity[Latin: a textbook for students of the departments of classical philology],Kyiv.: Knyga, 2003, 527 s.

Olenych, R.M. (2001) Latynska mova: pidruch. dlya stud. f-tiv inozemnoyi filologiyi vyshhyh navch. zakl. »[Latin: manual for the university students ] 2. vyd., vypr. – Lviv.: Svit, 350 s.

Svitlychna,Ye., Tolok I.O.(2011) Latynska mova Pidruchnyk [Latin. Manual.Kyiv.: Centr uchbovoyi literatury, 440 s.

Shynkaruk, V.D. (2011) Latynska mova dlya yurystiv: pidruch. dlya stud. yuryd. specz. vyshh. navch. zakl. [Latin for lawyers ].Chernivci: Ruta,576 s.

Adams, James Noel. (2013) Social Variation and the Latin Language. –Cambridge University Press, Cambridge, 933 p.

Janson, Tore.(2006) Latein. Die Erfolgsgeschichte einer Sprache. – Buske, Hamburg, 262 S.

Stroh, Wilfried. (2006) Latein als Weltsprache. In: Karl-Joachim Hölkeskamp, Elke Stein-Hölkeskamp (Hrsg.): Erinnerungsorte der Antike. Die römische Welt. C.H. Beck. – München 2006, 185–201.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.