Лінгвосеміотичний аналіз мультимодального дискурсу: нові підходи і перспективи дослідженняDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.01.041

O O Zhyharieva

Анотація


Анотація. У статті проаналізовано основні підходи до аналізу мультимодального дискурсу. Актуальність дослідження зумовлена значенням візуальної комунікації в сучасному інформаційному суспільстві з огляду на світомоделювальні властивості мультимодального дискурсу у створенні ідентичностей, цінностей, означення реальності поза межами дискурсу. Мета статті – інтерпретувати найбільш перспективні моделі аналізу візуальної семіотики з огляду на потребу в інтегративній методиці дослідження аналізу мультимодального повідомлення. Результати дослідження експлікують метод візуальної граматики, розроблений у форматі соціосеміотичної теорії критичного дискурс-аналізу, концепції рівнів сигніфікації і міфологізації Р. Барта і теорії метафункцій М. Халлідея. Аналіз візуальної семіотики інтегрує три дослідницькі аспекти: репрезентаційний (рівень ідей і концептів), що маніфестований динамічним наративним і статичним концептуальним значеннями; інтерактивний (рівень відношень між персонажами візуального повідомлення, його адресантом і адресатом), що базується на візуальних кодах вираження контакту, дистанції, ставлення і модальності; композиційний, що фокусується на принципах інформаційної цінності, салієнтності та фрейму, спираючись на зорові зони, розмір, тональність, кольорову контрастність, перспективу зображень, спосіб сполучення або роз’єднання візуальних елементів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Barthes, R. (1973). Mythologies. London: Paladin.

Beasley, R. & Danesi, M. (2002). Persuasive Signs: The Semiotics of Advertising. Berlin: Mouton de Gruyter.

https://doi.org/10.1515/9783110888003

Chandler, D. (2007). Semiotics: The Basics. 2nd ed. Oxford: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203014936

Jewitt, C. and Oyama, R. (2001). "Visual meaning: A social semiotic approach," In T. Van Leeuwen and C. Jewitt (Eds.). Handbook of Visual Analysis. London: Sage, 2001, pp. 134-156.

https://doi.org/10.4135/9780857020062.n7

Halliday, M. A. (1994). An introduction to functional grammar. 2 ed. London: Edward Arnold.

Kravchenko, N., Zhykharieva, O. (2020). Sign-like Pragmatic Devices: pro et contra. Kalbų studijos / Studies about Languages. No. 36, pp. 70-84.

https://doi.org/10.5755/j01.sal.0.36.24514

Kravchenko, N., Pasternak, T. (2020). Institutional eco-pragmatics vs. anthropo-pragmatics: problems, challenges, research perspectives. Cogito. Multidisciplinary research journal. Vol. XII (2), pp. 24-39.

Kress, G. and Van Leeuwen, T. (2006). Reading images: The grammar of visual design, New York: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203619728

O'Halloran, K. (2004). Multimodal discourse analysis: Systemic functional perspectives, London: Continuum, 2004.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.