Рецензія на хрестоматію доктора філологічних наук, професора Василя Дмитровича Шинкарука «Формування мовно-комунікативних компетентностей майбутніх фахівців у системі неперервної професійної освіти»S M Amelina

Анотація


Хрестоматія є збіркою публікацій, які відображають широкий спектр наукових інтересів автора: мовознавчі студії, літературознавчі дослідження, термінознавчі доробки, педагогічні й психологічні доробки,  історичні есе й нариси.

Значна частина філологічних досліджень сконцентрована на вивченні особливостей латинської мови в аспекті семантики різних структур, запозичень з латини, способів перекладу латинських текстів. Науковець глибоко переконаний у важливій ролі латинської мови у підготовці студентів гуманітарних спеціальностей, що відображено у низці праць, які увійшли до пропонованої хрестоматії. Цілком слушною є думка про те, що латина може бути саме тим фундаментальним підґрунтям, на якому ґрунтуються фахово орієнтовані дисципліни.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.