Ефективність підходу «TASK-BASED LEARNING» у покращенні навичок говоріння та знань професійного вокабуляру під час викладання морської англійськоїDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.03.116

V S Hryhorash, H B Kravets, M V Tsynova

Анотація


Анотація. Статтю присвячено дослідженню ефективності використання підходу «Task-Based Learning» (TBL) (навчання на основі комунікативних завдань) під час навчання курсантів морських спеціальностей говорінню та професійному вокабуляру. Комунікативне завдання в роботі розглядається як вид діяльності, в якому цільова мова використовується студентом з комунікативною метою для досягнення певного результату. Водночас слід дотримуватися певної хронології комунікативного завдання, яка складається з трьох етапів: перший (pre-task), другий (task cycle), третій (language focus). У дослідженні взяли участь 36 курсантів 2 курсу Національного університету «Одеська морська академія» (Одеса, Україна), які навчаються за спеціальністю «Управління судновими технічними системами і комплексами». Для визначення ефективності використання TBL курсантів було поділено на дві групи по 18 учасників:  контрольну та експериментальну. У контрольній групі морську англійську викладали з використанням традиційних методів, у експериментальній групі – із застосуванням Task-Based Learning. Для обробки результатів тестування та відкритих питань в анкетах курсантів було використано кількісний та якісний методи дослідження.

Результати дослідження свідчать про доцільність використання Task-Based Learning у процесі викладання морської англійської курсантам закладів вищої освіти України, що проявляється у покращенні знань морської термінології, підвищенні внутрішньої та зовнішньої мотивації подальшого вивчення англійської мови, використанні аутентичних навчальних матеріалів та ресурсів, використанні мови в максимально наближених до професійного середовища комунікативних ситуаціях, використанні різних форм інтеракції з метою розвитку колаборації, критичного мислення та вмінь комплексно вирішувати повсякденні та надзвичайні проблеми, пов’язані з майбутньою роботою на судні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kl'opka, Yu. S. (2020). Vykorystannia komp'iuternykh tekhnolohij u vykladanni mors'koi anhlijs'koi [Using computer technologies in maritime English teaching]. Molodyj vchenyi [Young Scientist], 4(80), 582-585. doi: 10.32839/2304-5809/2020-4-80-120

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-120

Kolmykova, O. O. (2020). Trudnoshchi pid chas vykladannia anhlijs'koi movy za profesijnym spriamuvanniam majbutnim ofitseram torhivel'noho flout [Difficulties of teaching the English language for specific purposes to the would-be officers of merchant fleet]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchij i zahal'noosvitnij shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and general academic schools], 69 (2), 79-182. doi: 10.32840/1992-5786.2020.69-2.35.

https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.69-2.35

Alsagheer, A., Hasan, A. (2014). The Effect of Using Task-Based Learning in Teaching English on the Oral Performance of the Secondary School Students. International interdisciplinary journal of education, 32, 250-254.

https://doi.org/10.12816/0003003

Brow, E. (2016). Teaching English for Maritime Students. International Journal of English Language, Literature and Humanities, 11 (4), 399-403.

Candlin, C. (1987). Towards Task-based language. Lancaster Practical Papers in English Language Education: Language Learning Tasks, 7, 5-22.

Ellis, R. (2003). Designing a Task-Based Syllabus. RELC Journal, 34 (1), 64-81. doi: 10.1177/003368820303400105

https://doi.org/10.1177/003368820303400105

Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 211p.

Pejakovic, K. S. (2015). Maritime English Language - General Feature. European Journal of Language and Literature Studies, 3, 111-116.

https://doi.org/10.26417/ejls.v3i1.p112-117

Richards, J. C., Rodgers, T. S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 278 p.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511667305

Romanova, O. (2011). The Importance of Multilingual Professional Awareness: Peculiarities of Teaching Maritime Vocabulary. International inter-higher school scientific and educational conference, 25-34.

Rubdy, R. (1998). Key Concepts in ELT: Task. English Language Teaching Journal, 52 (3), 264−265.

https://doi.org/10.1093/elt/52.3.264

Shen, J., Wang, H. (2011). On English Teaching in Maritime Colleges. English Language Teaching, 4 (2), 176-179. doi: 10.5539/elt.v4n2p176

https://doi.org/10.5539/elt.v4n2p176

Smelikova, V. B. (2020). Applying CLIL Method to Teaching Maritime English. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought], 2 (102), 98-102. doi: 10.37026/2520-6427-2020-102-2-98-102

https://doi.org/10.37026/2520-6427-2020-102-2-98-102

Willis, J. (1996). A Framework for Task-Based Learning. London: Longman. Pearson Education Limited, 183 p.

Wu, X., Liao, L., DeBacker, T. K. (2016). Implementing Task-based Instruction in ESP Class - An Empirical Study in Marine Engineering English. Journal of Language Teaching and Research, 7 (5), 936-945. doi: 10.17507/jltr.0705.14

https://doi.org/10.17507/jltr.0705.14


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.