Використання інтерактивних технологій у дистанційному навчанні англійської мови студентів-біотехнологівDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.03.128

S V Tsymbal

Анотація


Анотація. Актуальність дослідження проблеми інтерактивних технологій дистанційного навчання англійської мови обумовлена соціальними потребами у підготовці фахівців з високим рівнем знань з англійської мови професійного спілкування, що, в свою чергу, вимагає оновлення технологій та самого процесу підготовки таких фахівців у сучасних вузах. У статті розглядаються теоретичні та практичні засади впровадження інтерактивних технологій дистанційного у навчальний процес з англійської мови для студентів біотехнологів та окреслюються можливості дистанційної організації навчання студентів, зокрема забезпечення зворотного зв’язку та моніторингу знань. Інтерактивне навчання дозволяє значно збільшити обсяг мовної та комунікативної практики студентів та досягти належного засвоєння матеріалу учасниками інтерактивного спілкування. Нові можливості в цьому напрямку надає організація дистанційного навчання іноземних мов у немовному вузі з використанням найбільш доступних засобів оптимізації роботи студентів та інтеграції Інтернет-ресурсів в навчальний процес. Доводиться, що встановлення рівня навчальних досягнень студентів в оволодінні змістом начальної дисципліни відповідно до вимог чинних програм, в умовах дистанційного навчання найкраще відбувається за допомогою дистанційних платформ. Використання інтерактивних та цифрових технологій навчання та моніторингу знань з англійської мови студентів у процесі дистанційного навчання підтверджує, що методично грамотне використання таких інструментів забезпечує систематичність об’єктивного та індивідуального контролю результатів навчальної діяльності кожного студента та дозволяє оперативно отримати якісні, повні характеристики її результатів та підвищує ефективність управління навчальною діяльністю студентів немовних вишів, зокрема біотехнологів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko, N.O. (2018). Vykorystannia interaktyvnykh metodiv navchannia u zakladakh vyshchoi osvity. [ Use of interactive teaching methods in higher education institutions]. In Interaktyvnyi osvitnii prostir ZVO: materialy mizhvuzivskoho naukovo-praktychnoho vebinaru [Int. scientific and practical webinar "Interactive educational space ZVO"]. Vinnytsia, pp. 7-10. (In Ukrainian)

Borova, T. A. Modern approaches to improving the quality of English language teaching for university students in the context of globalization. Pedagogical discourse, 2013, vol. 14. Available at: https://core.ac.uk/reader/188663420 (Accessed 12 April 2021), (In Ukrainian).

Mulina, N. I. (2001). Metodyka rozrobky ta vykorystannia dystantsiinoho kursu anhliiskoi movy (starshyi stupin u vyshchomu tekhnichnomu zakladi osvity). [Methods of developing and using a distance learning English course (senior degree in higher technical education)]: Abstract of Thesis for a Candidate Degree in Pedagogy. Speciality 13.00.02. Kyiv, 16. (In Ukrainian)

Passov, E. Y. (1993). Kontseptsyia kommunykatyvnoho obuchenyia ynoiazыchnoi kulture v srednei shkole: monografiya. [The concept of communicative learning of foreign language culture in high school: Monograph]. Moscow, 125. (In Russian)

Sysoieva, S. O. (2003). Problemy dystantsiinoho navchannia: pedahohichnyi aspekt. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka: Naukovo-metodychnyi zhurnal. [Problems of distance learning: pedagogical aspect. Continuing professional education: theory and practice: Scientific and methodical journal], vol. 3-4, 308 . (In Ukrainian)

Suprun, O. (2019). Vykorystannia interaktyvnykh metodiv navchannia pry vykladanni inozemnoi movy studentam nemovnykh spetsialnostei. [The use of interactive teaching methods in teaching a foreign language to students of non-language specialties] Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohika. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/211178511.pdf (In Ukrainian)

Tarnopolskyi, O. B. (2021). The use of Internet technologies in teaching English for professional communication of students of non-language specialties, 2021. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/12084459.pdf (Accessed 10 April 2021), (In Ukrainian)

Shvarp, N. V. (2013). Uprovadzhennia interaktyvnykh metodiv navchannia u pidhotovku maibutnikh fakhivtsiv u vyshchomu navchalnomu zakladi. [Introduction of interactive teaching methods in the training of future specialists in higher education] Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Pedahohika i psykholohiia. 40(2), 266-271. (In Ukrainian)

Shyshkina, M. P. (2013). Khmarno oriientovane osvitnie seredovyshche navchalnoho zakladu: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku doslidzhen. [Cloud-oriented educational environment of the educational institution: current state and prospects of research development]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, no. 5, pp. 66-80. (In Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.