Етнокультурна специфіка фразеологічних виразів з зоокомпонентом в українській та німецькій мовахDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.04.002

V O Ostapchenko

Анотація


Анотація. У статті пропонується порівняльний аналіз фразеологізмів із зоонімічними компонентами у німецько- та україномовному світоглядах, які тісно пов’язані з національною культурою. Мета дослідження – назви тварин і фразеологічних одиниць компонентом-зоонімом дозволяє виділити важливі ціннісні орієнтири кожного народу. Актуальним є те, що найменування тварин в різних мовах містять різні якості і характеристики, викликають різні асоціації, цей факт свідчить про індивідуальність образного мислення конкретного народу, являє собою складний асоціативно-психологічний процес, а також говорить про відмінності в ціннісній картині світу різних етносів. З цієї точки зору зооніми виступають, з одного боку, як елементи культури, з іншого боку, – як елементи мови.

Вивчений і узагальнений теоретичний матеріал з проблем фразеологізмів дозволив виявити і описати їх смислові та структурні особливості, що відображають основні характеристики фразеологічних одиниць з зооморфним компонентом та  відрізняють їх від інших висловлювань. Встановлено, що зоонімічний компонент у фразеологізмі має яскраво виражену національно-культурну специфіку, що визначає її асоціативні зв’язки та дозволяє використовувати такі фразеологізми для характеристики зовнішності, соціального статусу, міжособистісних стосунків, поведінки, фізичного та емоційного стану, інтелекту, ставлення до роботи та риси характеру. Назви тварин різними мовами можуть не асоціюються з ідентичними зображеннями та символами, а скоріше з однією і тією ж твариною як мірилом для різних якостей та властивостей.

Також у роботі досліджено те, що фразеологічні одиниці із зоонімічним компонентом під час перекладу можна замінити повними еквівалентами, частковими лексичними та граматичні еквіваленти та вибором аналогів.

Отриманий аналіз зоокомпонентів у фразеологізмах в німецькій та українській мовах вказує на цікаву перспективу вивчення багатозначних зоокомпонентів, тобто подальше їх дослідження в зіставному аспекті в інших мовах (українській, французькій, російській).


Повний текст:

PDF

Посилання


Burger, H. (2003). Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Scmidt Verlag GmbH & Co., 225 s.

Duden Deutsches Universalwörterbuch. (1989). Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich: Duden verlag, 1816 s.

Burenkova, S. V. (2008). Zoomorfnyie obrazyi nemetskoy i russkoy frazeologii. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta: elektr. versiya zhurn. [Zoonyms in German and Russian phraseology]. Vol. 30 (131). Р. 29-40. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zoomorfnye-obrazy-nemetskoy-i-russkoy-frazeologii/viewer [in Russian]

Verkhusheva, N. A. (2009). Somatychni frazeolohizmy v ostrivnykh nimetskykh hovorakh: Avtoref. dys. kand. filol. nauk. Altaiska derzhavna pedahohichna akademiia. [Semantics of German Phraseology]. 16 р. [in Russian]

Emelyanova, E. V. (2010). Analiz frazeologicheskih universaliy nemetskogo yazika. Р.61-74. [in Russian]

Kapnina, H. I. (2013). Komparatyvni frazeolohizmy iz zoonimichnym komponentom u nimetskii movi. [Comparison of phraseology]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Movoznavstvo. Vol 19 (3). Р. 69-72. [in Ukrainian]

Kudina, O. F., Prorochenko, O. P. (2005). Perlyny narodnoi mudrosti: Posibnyk dlia studentiv ta vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. [General Linguistics]. Vinnytsia: Nova knyha. 320 р. [in Ukrainian]

Mizin, K. I. (2004). Komparatyvni frazeolohichni odynytsi suchasnoi nimetskoi movy: shliakhy utvorennia ta ideohrafiia: Avtoref. dys.... kand. filol. nauk. [Comparison of phraseology]. Kyiv. nats. linhv. Un-t. 19 р. [in Ukrainian]

Nimetsko-ukrainskyi frazeolohichnyi slovnyk: U 2 t. [Dictionary of Phraseology] / Uklad.: V. I. Havrys, O. P. Prorochenko. (1981). T.1: A-K. 416 р., T.2: L-Z. 382 р.

Uzhchenko V. D. (1988). Narodzhennia i zhyttia frazeolohizmu. [Phraseology]. K.: Rad. shkola, 279 р. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.