Навчання ідіом здобувачів спеціальності «готельно-ресторанна справа» економічного факультету (на матеріалі анекдотів та ідіом про їжу)DOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.04.020

Yu L Hlavatska

Анотація


Анотація. Стаття зорієнтована на висвітлення проблеми навчання ідіом здобувачів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти, а саме спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Інтерес до цієї теми викликаний мотивацією здобувачів щодо вивчення автентичних текстів різних жанрів на заняттях з іноземної мови та у межах наукового гуртка, під час роботи якого здобувачі знайомляться з теоретичним матеріалом зазначеної проблеми.

Мета статті полягає в тому, щоб проілюструвати та впровадити в освітній процес комплекс розроблених вправ, спрямованих на вивчення ідіом у текстах англійськомовних анекдотів та безпосередньо самих ідіом про їжу, які постають ефективним засобом розширення словникового запасу здобувачів нефілологічних спеціальностей.

У статті подано інформацію про етимологію анекдоту, його визначення, мовні особливості та способи створення комічного ефекту. Ідіоми презентовано як особливі стилістичні засоби, що позитивно впливають на виразність, яскравість та своєрідність мовлення. Продемонстровано, що під час навчання англійських ідіом здобувачі використовують багатогранний спектр своїх компетентностей, порівнюючи ідіоми двох мов, заглиблюючись в історію, звичаї та традиції країни, мова якої вивчається. Доведено, що така можливість сприяє роботі наукового гуртка «Англійська мова в міжкультурній комунікації», адже анекдоти та ідіоми про їжу є потужними джерелами збагачення словникового запасу здобувачів.

Результати дослідження. У статті окреслено комплекс вправ: переклад тексту, створення власного анекдоту з використанням ідіом, пошук відповідностей між ідіомами та їхніми значеннями, переробка тексту з вживанням ідіом. Такі вправи можуть стати у пригоді розвитку мовленнєвих компетентностей здобувачів вищої освіти, розширення їхнього культурного та мовного кругозору. Зазначено, що англійськомовні анекдоти та ідіоми про їжу відображають національний колорит мови та культурний менталітет нації.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


12 food idioms and their unlikely origins (2021). Retrieved from: https://www.eatout.co. za/article/12-food-idioms-unlikely-origins/.

Cambridge Dictionary (2021). Retrieved from: https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/ английский/anecdote.

Collins Dictionary (2021). Retrieved from: https://www.collinsdictionary.com.

Delectable Uses for Food Idioms (2021). Busy Teacher. Retrieved from: https://busyteacher.org/14863-food-idioms-how-to-teach.html.

Halikova, L. М. (2012). Osnovnye harakteristiki teksta anekdota. Filosofija i iskusstvovedenie. Vestnik Bashkirskogo universiteta [The main characteristics of the text of the anecdote]. Philosophy and Art History. Bulletin of Bashkir University, 17(2), 980-982 (in Russian).

Idioms/Food (2021). English Club. Retrieved from: https://www.englishclub. com/ref/Idioms/Food/.

Learn English (2021). Retrieved from: https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/10-food-idioms.

Merriam-Webster Dictionary (2021). Retrieved from: https://www.merriam-webster.com/dictionary/anecdote.

Moseychuk, O., Usova, I. (2019). Pidkhody do vyvchennia idiomatyky ta frazeolohii [Approaches to studying idiomatics and phraseology]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Filolohiia. Uzhhorod, 1(14), 77-82. DOI: https://doi.org/10.24144/2663-6840/2019.1(41).77-83 (in Ukrainian).

Never Trust A Man (With Egg On His Face) (2021). Retrieved from: https://songmeanings.com/songs/view/3530822107858648027/.

Procopius (2020). The Anecdota or Secret History. Loeb Classical Library 290. Harvard University Press, 416.

Resources for Speakers - Anecdotes About Food, Eating and Restaurants, Fat People, Diets and Dieting (2021). Retrieved from: https://www.talkingeasy.com/16food.html.

Samokhina, V. О. (2010). Zhart u suchasnomu komunikatyvnomu prostori Velykoi Brytanii i SShA: tekstualnyi ta dyskursyvnyi aspekty (Doctoral dissertation) [A joke in the modern communicative space of Great Britain and the USA: textual and discursive aspects]. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 519.

Shepel, Yu., Fedina, O. Semantychnyi analiz tematychnykh hrup frazeosemantychnoho polia kontseptu LIUDYNA [Semantic analysis of thematic groups of the phraseosemantic field of the HUMAN concept]. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-027-8-33. Retrieved from: http://baltijapublishing.l v/omp/index.php/bp/catalog/download/96/2426/5202-1?inline=1 (in Ukrainian).

The Free Dictionary (2021). Retrieved from: https://idioms.thefreedictionary.com/immerse+myself+in.

Vocabulary. com. (2021). Retrieved from: https://www.vocabulary.com/dictionary/anecdote.

What is an anecdote? (2021). Retrieved from: https://7esl.com/anecdote/.

Words and Their Stories: Food Expressions (2021). Learning English. Retrieved from: https://learningenglish.voanews.com/a/words-and-their-stories-food-expressions-part-three-116811763/118749.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.